Ковачица

Акценти са 2. седнице Скупштине општине Ковачица

ЗЛАТКО ШИМАК ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

• Верификовани су одборнички мандати Мартину Хрћану, Драгану Лукићу и Теодори Вуксић

На 2. седници Скупштине општине Ковачица, одржаној 17. септембра, којој је председавао Милан Гарашевић, 25 (од укупно 29) одборника разматрало је 21 тачку дневног реда, да би све одлуке донели са исто толико гласова.

Одборници су најпре верификовали одборничке мандате Мартину Хрћану (Ковачица), Драгану Лукићу (Самош) и Теодори Вуксић (Дебељача), а потом и Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења набавки и праћењу извршења уговора за наручиоце, и то за Општинску управу, Кабинет председника Општине Ковачице и Скупштину општине Ковачица, а прихваћена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у органима локалне самоуправе.

После усвајања Правилника о дисциплинској одговорности  и одговорности за штету и Правилника о контроли одговорности радника Општинске управе, одборници за локалног омбудсмана изабрали Златка Шимака, дипломираног правника из Падине, који је био председник СО у прошлом сазиву.

Изабран је и нови Штаб за ванредне ситуације, који ће имати 18 чланова.

У наставку седнице, после усвајања Извештаја о извршењу буџета за првих шест месеци 2020. године, настављено је са доношењем кадровских решења.

Тако је изабран нови директор и нови Надзорни одбор ЈКП „Банат“ Уздин, као и нових чланова Школског одбора Гимназије „Михајло Пупин“.

Потом је именовано неколико комисија: Комисија за утврђивање услова и поверавања комуналне делатности зоохигијене на територији општине Ковачица, Комисија за анализу и праћење питања у вези радних зона, Комисија за анализу и праћење питања у вези управљања комуналним отпадом, као и Комисија за анализу пословања ЈП „Пословно рекреативни центар Релакс“

Све одлуке донете усвојене су једногланом одлуком свих присутних одборника.

Пројекат „Општина Ковачица – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковачица