ЗА ВЕЋНИКЕ НЕМА ОДМОРА... са друге августовске седнице Општинског већа

Ковин

Акценти са 18. редовне седнице Општинског већа

А САДА РЕЧ ИМАЈУ ОДБОРНИЦИ

На седници је донето и решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у корист Општинске управе, као директног корисника буџета, у износу од 2,2 милиона динара

Општинско веће Општине Ковин одржало је јуче своју 18. седницу, на којој је донето више значајних одлука из разних сфера друштвеног живота ове јужнобанатске општине, а које треба да потврде одборници Скупштине општине на свом првом заседању после летњег одмора.

Најпре је прихваћена трећа измена Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ за 2021. годину и упутили предлог СО Ковин на разматрање и усвајање, као и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин гас“, за период од 1. 1. 2021. године до 30. 6.2021. године.

Потом је донета Одлука о утврђивању накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, која ће користити у поступку израде вансудских поравнања за агроекономске године, почев од 2010/11, па закључно са 2020/21. годином.

Веће је, на основу предлога Комисије за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Ковин, а по завршеној пороцедури из јавних позива, утврдило листе корисника за: суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2021. години; субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2021. години; за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2021. години.

Већници су усвојили и Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин за 2021. годину, а позитивно мишљење на програм претходно је дала и надлежна републичка Агенција за безбедност саобраћаја.

Прихваћена су и три записника о инспекцијском надзору Маре Жепше, буџетског инспектора општине Ковин, а у вези контроле рада Општинске управе Ковин, Месне заједница Скореновац и Средње стручне школа „Васа Пелагић“ Ковин.

Донета су и два решења о давању у закуп јавног грађевинског земљишта и то: адвокату Стефану Стојишићу из Ковина; Удружењу Ловачко друштво „Зец“ из Баваништа.

На седници је донето и решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у корист Општинске управе, као директног корисника буџета, у износу од 2,2 милиона динара. Како је образложено, „разлог за доношење овог решења је да се обезбеде недостајућа средства за извођење радова на чишћењу шута набацаног од стране НН лица на делу парцеле број 10709 К.О. Ковин, односно на путном појасу у улици Дунавска у Ковину, на изласку из индустријске зоне блок 119 (од бившег погона „Беко“ према новом погону „Минимент“). Отворена депонија је сачињена од изломљеног бетонског отпада процењене укупне количине 3.100м3“.

И на крају седнице, усвојена су и два предлога о кадровским променама у саставу школских одбора, и то Средње стручне школе „Васа Пелагић“ и ОШ „Десанка Максимовић“.

Коначно реч, као и о свему, даће одборници Скупштине општине на свом следећем заседању.

                                                                    (Фото: еПанчево)

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.