Сведоци времена

Млин у Улици Жарка Зрењанина бр. 76 у Панчеву

ОД ВРАНЕ ДО ВАЈСА, ОД „ТЕРЕЗИЈЕ“ ДО…

• Један је од најстаријих сачуваних индустријских објеката у Панчеву, а који сведочи о снази привреде у 19. веку

Парни млин Венцела Вране и синова, под називом „Терезија“ на Старчевачком путу, саграђен је 1880.  године, али је већ 1891.  године потпуно изгорео, да би септембра исте године био обновљен.

Наредних година, после пада цена житарица, млин је имао тешкоћа у пословању, тако да је 1894. године потпуно обуставио производњу и престао са радом. Исте године је продат и наставио је производњу под именом „Терезија – парни млин Русо и компанија“.

Крајем 1895. млин је отворио специјализовану продавницу својих млинских производа у Громоновој улици бр.4.

Почетком 20. века млин је поново променио власника, тако да су, као нови власници, у грунтовници забележени Рудолф Бек и другови.

Године 1910. млин постаје акционарско друштво и мења назив у „Панчевачки парни млин А.Д.“ Током Првог светског рата млин је радио за војску. Фебруара 1920. године Млин је скоро потпуно изгорео, али се одмах приступило изградњи новог.

Грађевинар Хуго Вајс је изградио овај нови млин, у који је уграђена најмодернија млинска опрема. Као представник индустријске архитектуре која је у Панчеву дошла до пуног израза, парни млин има стилско-архитектонску  и документарно-историјску вредност као један од најстаријих индустријских објеката сачуваних у Панчеву, који сведочи о развитку привреде и њеној снази у 19. веку.

(Према: Културно наслеђе Баната – европско наслеђе)

Реализацију пројекта „Град Панчево – знакови поред пута“ суфинансира(о) Град Панчево