ДО ВИЂЕЊА У 2017... без одборничких питања

Пландиште

Са последње, 9. седнице СО Пландиште у 2016. години

ДА ЗА РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ

• Поред давања сагласности за оснивање РРА „Јужни Банат“, одборници донели и Одлуку о одређивању матичних подручја

ПОСЛЕДЊА, 9. седница Скупштине општине Пландиште у прошлој години, радног и свечаног карактера, одржана је у среду 28.12.2016. године. На дневном реду седнице, којој је председавао председник СО Пландиште Ендре Сабо, биле су само четири тачке дневног реда.

    Одборници су прво разматрати Предлог одлуке о усвајању предлога текста Уговора о оснивању Регионалне развојне агенције “Јужни Банат” ДОО Панчево. У оквиру ове тачке дневног реда, речено је да се Регионална развојна агенција “Јужни Банат” д.о.о. Панчево оснива као привредно друштво са ограниченом одговорношћу и да су оснивачи Агениције Град Панчево, Град Вршац, општине Ковин, Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Пландиште и Опово, као и Грађевинско предузеће Финет инжењеринг из  Панчева и Хajтем д.о.о. из Вршца.

    Према Уговору о оснивању Регионалне развојне агенције “Јужни Банат” д.о.о. Друштво, између осталог, обавља и следеће послове: учествује у припремању и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе, сарађује са органима Аутономне Покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе у припреми локалних развојних планова, представаља интерес региона у односима са Развојном агенцијом Србије и у оквиру надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената. Такође, Друштво обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње, из своје надлежности.

    Након ове тачке дневног реда, одборници су донели Одлуку о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште. У оквиру ове тачке, речено је да је доношење нове одлуке, усклађивање са Законом о матичним књигама, као и стварним стањем запослених матичара, с обзиром да због забране запошљавања, општина Пландиште није у могућности да повећа број запослених, а да би у сваком насељеном месту био матичар. Предлог је да се два мања насељена места споје у једно матично подручје. Тако ће општина убудуће имати осам матичних подручја: Пландиште (Пландиште и Лаудоновац, Велика Греда, Дужине (Дужине и Марковићево), Јерменовци (Јерменовци и Барице), Купиник (Купиник и Велики Гај), Маргита, Милетићево (Милетићево и Банатски Соколац) и Стари Лец (Стари Лец и Хајдучица).

    На 9. седници СО Пландиште, одборници су дали и сагласности на Статут ЈП “Полет” Пландиште, а одборничких питања није било.

(Према општинском порталу)