ИЗ ИВЕСТИЦИЈЕ У ИНВЕСТИЈУ... Зоран Ашанин

Интервју

Зоран Ашанин, в. д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

КАКО ИЗАЋИ ИЗ ДУБОКЕ БАРЕ, СВЕ ДРУГО ЈЕ…

• Највећи губици су у викенд насељима Дубока бара и Чапљин, а која се налазе на територији београдске општине Палилула
• Што се  квалитета воде тиче, он је континуирано но на највишем могућем нивоу
• Константни радови на реконструкцији дотрајале вововодне и канализационе мреже

Јавно-комунално предузеће „Водовод и канализација“ Панчево становницима овог града и околних насељених места обезбеђује квалитетну пијаћу воду, а у сарадњи са локалном самоуправом ово предузеће планира и реализује и бројне пројекте с циљем реконструкције и водоводне и канализационе мреже у граду.

Одлуком одборника Скупштине града Панчева, од 29. октобра 2020. године, на челу овог јавно-комуналног предузећа налази се  Зоран Ашанин, дипломирани економиста.

    • ЈКП “Водовод и канализација” Панчево је градско предузеће које има важну улогу, да грађане Панчева снабдева неопходним ресурсом, водом. Са каквим се проблемима суочавате у свакодневном раду, какво је стање водоводне и канализационе мреже у граду и који су вам приоритети по питању инвестиција у неком наредном периоду?

  • Ово предузеће се свакодневно суочава са проблемима старе и дотрајале водоводне мреже у појединим деловима града и насељених места. То су текући свакодневни проблеми, које наше стручне службе успешно решавају и отклањају хаварије. Други значајан проблем су губици на водоводној мрежи. Највећи настају у викенд насељима, као што су Дубока бара и Чапљин, која се водом снабдевају преко наше водоводне мреже, а налазе се на територији београдске општине Палилула. Ту имамо повремено регистроване дивље прикључке, као и разуђену секундарну мрежу у којој је тешко контролисати хаварије. Ипак, константно одржавање мреже довело је до тога су губици на мрежи заиста минимални.

Међутим, мисија овог предузећа и јесте да иницира реконструкције најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже. Наше предузеће  поседује студију, анализу постојећег система целог града и насељених места и снимање, а израду овог пројекта финансирало је ЈКП “Водовод и канализација“. На основу те анализе урађена је листа приоритета на основу које је урађен пројекат реконструкције мреже на територији града Панчева.

У листи приоритета за реконструкцију мреже налазе се део панчевачког насеља Војловица, насеље „Утвин“ аеродром, Улица Цара Душана, Улица Марка Краљевића, насеље Тип Станко, насеље Пепељаре, Улица Светог Саве и Улица Војводе Радомира Путника. Надамо се да ће се брзо наћи средства за завршетак реконструкције ових приоритета. Што се тиче насељених места, односно околних села, за Долово је израђен пројекат реконструкције, док је тренутно у изради пројекат реконструкције водоводне мреже у насељеном месту Јабука. Поред тога, завршен је пројекат за изградњу фекалне канализације за насеље Караула и ту чекамо одобрење за извођење радова.

Актуелни радови се реализују на Кудељарском насипу, где смо тренутно у трећој фази изградње водоводне мреже. Средства за ове радове су обезбеђена од стране Покрајине и Града Панчева и њихова вредност је процењена на непуних 13 милиона динара. Реч је о отвореном поступку јавне набавке за који се понуде могу поднeти до 28. јула ове године.

 Тренутно смо усред летње сезоне, да ли је повећана потрошња воде у Панчеву и како се ваши корисници понашају према овом веома важном ресурсу? Наравно, ту је и питање квалитета воде, каква је вода коју Панчевци пију данас?

  • Што се тиче капацитета „Водовода“, воде има довољно и водоснабдевање се обавља несметано без обзира на повећану потрошњу грађана у летњем периоду. Инфраструктура овога града се убрзано развија и с обзиром на повећану изградњу стамбених објеката у последњих неколико година, редовно смо ангажовани на изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Само у прошлој години смо имали око 700 нових прикључака, а   најмање толико очекујемо и током ове године.

Важно је рећи да наша постројења имају такав капацитет да повећање броја прикључака не утиче на континуитет и квалитет снабдевања водом што практично значи да воде има довољно. Последњих неколико година променила се и свест грађана, па је приметно и рационалније трошење пијаће воде, нарочито у летњим месецима.

Ипак, свакако апелујемо да је неопходно да се вода рационално троши, да се за заливање башта користи техничка вода, као и да је рационално коришћење воде нешто што ће директно утицати на животе генерација које долазе.

Што се тиче квалитета воде, он је константно на највишем могућем нивоу. Редовно испитивање воде обавља Завод за јавно здравље Панчево и резултати показују да је квалитет наше воде на завидном нивоу у региону.

Банатско Ново Село је једини насељено место са територије града које није прикључено на водоводну мрежу. Какви су вам планови по том питању?

  • Што се тиче прикључења Банатског Новог Села на градску водоводну мрежу, наравно да је то један од приоритета овог предузећа како би затворили циклус, односно завршили мисију прикључења свих насељених места на градску водоводну мрежу. Тренутно се чека обезбеђење средстава за почетак радова на прикључењу. Искрено се надамо да ће то бити у текућој години.

• Каква је ситуација по питању наплате у ЈКП “Водовод и канализација” Панчево?

  • Када говоримо о  наплати за услуге воде и канализације, задовољни смо, с обзиром на околности у овим ковид условима. Прошле године проценат наплате потраживања износио је 96, док је у фебруару текуће године износио 94 посто. Редовно шаљемо опомене како бисмо обавестили кориснике о неизмиреним рачунима и трудимо се да сваком кориснику омогућимо неку врсту репрограма како бисмо им оставили могућност плаћања на више месечних рата. Имамо слуха за новонасталу ситуацију у целом свету, знамо да је јако тешко у оваквим условима живљења испратити редовно измиривање обавеза.

Зато наши референти за односе са странкама свакодневно комуницирају са корисницима и договарају динамику плаћања коју корисник може да испоштује без нарочитог притиска.

(Старт 013)

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево