ПЛАН ПОСТОЈИ... убрзање реализације уз подршку Покрајине

Опово

Покрајинска подршка акционом плану за унапређење положаја Рома

ПОДСТИЦАЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ

• Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова суфинансираће примену општинске Стратегије за унапређење положаја Рома и Ромкиња са циљем интеграције Рома и Ромкиња у друштвене токове

Након спроведеног конкурса, који је расписао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а с циљем суфинансирања израде акционих планова за унапређење положаја Рома у друштву, односно реализацију акционих планова за побољшање положаја Рома у сфери стамбене политике.

На конкурсу је „прошла“ и Општина Опово, којој су одобрена средства у износу од 400.000 динара, као подршка имплементацији општинске Стратегије за унапређење положаја Рома и Ромкиња са циљем интеграције Рома и Ромкиња у друштвене токове.

Представницима локалних самоуправа, центара за социјални рад и удружења грађана, уговоре о суфинансирању пројектата за побољшање положаја Рома и Ромкиња у друштву, доделио је Предраг Вулетић, покрајински секретар, који је напоменуо да су „додељен и опредељена средства резултат континуиране анализе стања и потреба у локалним самоуправама, а нарочито са становишта израде и реализације акционих планова у сфери становања, као и потребе запошљавања координатора за ромска питања.“

Пројекат „Општина Опово данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.