КОВАЧИЦА... енергетска ефикасност у приоритету у фокусу активности Општине

Ковачица

Завршен и други круг конкурса за унапређење енергетске ефикасности

А САД ГРЕЈАЊЕ УЗ ПОМОЋ СУНЦА

• Право на набавку и уградњу соларних панела остварило је пет породица, којима ће средства бити исплаћена након потписивања уговора

У оквиру акције на унапређењу енергетске ефикасности стамбених објеката породичних домаћинстава, Општина Ковачица издвојила је близу 2.100.000 динара, и то за реализацију два циља подизања енергетске ефикасности кућа за становање, кроз два конкурсна круга.

Након успешно спроведеног првог круга конкурса, који се односио на унапређење енергетске ефикасности у виду изолације, промене ПВЦ столарије и уградње топлотних пумпи, успешно је завршен и други круг конкурса, који је имао за циљ да се подстицајним средствима подстакне набавка и уградња соларних панела.

Од седам поднетих пријава, пет породичних домаћинстава испунило је услове предвиђене конкурсом, тако да су остварили право на средства за набавку и уградњу соларних панела, уз помоћ и општинског буџета, а средства предвиђена конкурсом биће им уплаћена након потписивања тројних уговора, између Општине, извођача радова и овлашћеног представника домаћинства.