Прес

НИС започиње геофизичка испитивања на територији Панчева

УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА ПОСЕДА

• Планирано је да радови трају до краја априла 2018. године

У склопу истраживања нафте и гаса у Србији, компанија НИС у октобру започиње геофизичка истраживања на подручју Панчева. Планирано је да радови на територији Панчева трају до краја априла 2018. године.

Ова истраживања се обављају у оквиру пројекта сеизмичких испитивања на истражном подручју «Јужни Банат 2» на укупној површини од 706 квадратних километара који обухвата Панчево, Ковин, Ковачицу и Алибунар. Радове ће изводити  „Нафтагас-Сеизмички сервиси“ НИС-а. Компанија поседује све дозволе и сагласности надлежних државних органа за реализацију овог пројекта.

У оквиру планираних активности биће урађени и припремни, геодетски радови. Такође, у току је обавештавање власника и корисника парцела  о планираним истраживањима, који, ће, уколико су сагласни, потписати документ који омогућава пролазак кроз њихов посед.

Како би цео процес био још транспарентнији, у месним заједницама на чијој територији се обављају испитивања, отворени су информативни пунктови, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Ту грађани могу додатно да се информишу, да доставе сугестије или евентуалне примедбе о овим истражним активностима. НИС ће као одговорна компанија све захтеве грађана везане за истражне активности пажљиво размотрити заједно са представницима локалне заједнице и максимално се  трудити да у току извођења радова на ремети свакодневни живот и рад мештана. Такође, мештани су информисани и путем обавештења која се постављају на прометним местима у њиховим насељима, а деле се и флајери у којима се наводе активности које НИС спроводи.

3Д сеизмичка испитивања представљају основну методу истраживања нафте и гаса. Циљ ових испитивања је да се сагледа геолошка грађа и дефинише геолошки модел, односно издвоје најперспективније локације за будућа детаљна истраживања нафте и гаса. На основу резултата интерпретације ових података дефинисаће се потенцијални локалитети за истражно бушење. За истраживања се користе уређаји са савременом, wireless (бежичном) технологијом која је потпуно безбедна како по животну средину, тако и по здравље људи. Ови савремени уређаји и њени делови нису употребљиви у било које друге сврхе осим за сеизмичка испитивања, а потпуно су безбедни за здравље људи и животну околину. Уређаји су под континуираном GPS контролом тако да у сваком тренутку постоји и могућност лоцирања ове опреме.