Ковачица

Улагања у реновирање и адаптацију школских објеката – залог за будућност

И ПОКРАЈИНА И ОПШТИНА – ЗАЈЕДНИЧКИ

• У сређивање и опремање школских и предшколских објеката уложено је преко четири милиона динара

По речима Тање Бубесков, начелнице Одељења за друштвене делатности, локална самоуправа општине Ковачица је у сарадњи са Покрајинским секратаријатом за образовање, протеклих годину дана уложила преко четири милиона динара за реализацију бројних пројеката на опремању објеката школских и предшколских установа.

Све са циљем да се боравак ученика и предшколаца учини пријатнијим и безбеднијим, а само учење олакша савременим наставним средствима

  • Основна школа „Маршал Тито“ Падина: замена лима на кровном покривачу на помоћним просторијама, замена радијатора и кречење и уређење фисклутурне сале;

  • Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја: уградња видео надзора и постављање пројектора, кречење пет учионица, израда пројеката за енергетску ефикасност и набавка намештаја;

  • Основна школа „Моша Пијаде“ Дебељача: комплетна замена електричних инсталација, уградња хидраната, замена акомплетне столарије, и то средствима Покрајинског секретаријата за образовање;

  • Основна школа „Млада поколења“ Ковачица: реконструкција кровног покривача на трећини укупне површине зграде, средствима Покрајинског секретаријата за образовање, уу учешће Општине, израда пројекта енергетске ефикасности, хобловање паркета и молерски радови у четири учионице, замена и уградња нових пумпи за грејање;

  • Основна школа „Михајло Пупин“ Идвор: молерски радови и опремање потребним намештајем учионице за прваке, израда пројекта енергетске ефикасности, а следи санација фасаде;

  • Гимназија „Михајло Пупин“ Ковачица: инвестиционо одржавање постојећих свлачионица уз фискултурну салу, средствима и Покрајине и Општине;

  • Предшколска установа – Огранак Црепаја: услед дотрајалости извршени молерски радови и грађевински радови у продуженом боравку и кухињи.

И. Б.