Панчево

Одлука Градског штаба за ванредне ситуације у вези са радом ПУ “Дечја радост”

У СКЛАДУ СА СИТУАЦИЈОМ

На основу чл. 14. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016 и 68/2020), члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“бр. 87/2018) , упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја број:610-00-00677/2020-07 од 17.08.2020. године у вези са припремом за почетак радне 2020/21.године и израдом годишњег плана рада установе у контексту епидемиолошке ситуације у вези са КОВИД -19, Предлога мера ПУ „Дечја радост“ Панчево, од 26.08.2020. године, за почетак рада ПУ „Дечја радост“ Панчево и допуне Предлога мера за почетак рада од број:634/2 од 31.08.2020. године, Мишљења Завода за јавно здравље Панчево број: 01-552/2-2020 од 28.08.2020. године, а ради спречавања епидемије Ковид-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 31. августа 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Првог дана, при пријему у установу, родитељ или други законски заступник је у обавези да васпитачу или медицинској сестри-васпитачу достави Потврду о здравственом стању детета од лекара педијатра, не старију од седам дана.

2. Рад ПУ „Дечја радост“ Панчево, као и вртићи при школама у насељеним местима, ће спроводити у складу са законом којим је прописан норматив за рад са децом у васпитној групи, уз поштовање превентивних мера.

3. Евалуација и ревидирање предузетих активности и мера по упутству и препорукама, које је званично ПУ „Дечја радост“ Панчево добила од свог министарства, планира се на две недеље како би се поступци ускладили са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

КОМАНДАНТ

Александар Стевановић