Панчево

Три стотине нових контејнера на улицама града

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ, АЛИ КАКО ДО НОВЕ СВЕСТИ

• Само током зиме запаљено је три стотине контејнера,  чија је вредност била преко два милиона динара

 

Ради што ефикаснјег одржавања комуналног реда и смањења броја дивљих депонија, ЈКП „Хигијена“ купила је три стотине нових контејнера, управо онолико колико их је запаљено и уништено неодговорним одлагањем смећа несавесних грађана, и то само током протекле зиме.

Инвестиција вредна дванаест милиона динара, покриће неколико десетина локација, од укупно 460, колико их има на улицама Панчева, Долова и Старчева, места где се  „Хигијена“ брине о одношењу смећа, што је негде око 30.000 домаћинстава и знатан број привредних субјеката, који укупно у 700 контејнера, али нажалост неки несавесни грађани и поред њих, убаце 150 тона разног отпада.

Захваљујући финансијској подршци градске власти, ЈКП „Хигијена“ је купила и четири ауто-смећара, што ће знатно допринети ефикаснијем раду овог предузећа, задуженог за чистоћу улица Панчева, Долова и Старчева.

ЈКП „Хигијена“ ће упоредо са постављањем нових контејнера започети и акцију решавања проблема дивљих депонија, посебно оних у улица,а Димитрија Туцовића, Цара Лазара, Касапиновићевој, као и код Америчких зграда, затим око старе Утве и Дечјег вртића „Петар Пан“ на Миси.

Али све то неће бити довољно уколико се не промени однос неких грађана према одлагању комуналног отпада и њихова свест не подигне бар до нивоа да не уништавају контејнере, ако већ не воде рачуна о разврставању отпада и његовог одлагања у за то предвиђене посуде.