Вршац

Посета помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине

ШТО БОЉЕ ЗАШТИТИТИ ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

• У току је израда студије која ће обухватати заштићена подручја Вршачке планине и станиште Мали вршачки рит

Помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, задужен за Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности, Ратко Бајчетић и његова саветница Оливија Тешић, посетили су  Градску кућу у Вршцу. Тема разговора је била оснивање Јавне установе „Резервати природе Вршца“. Састанак је одржан са радном групом коју је формирало Градско веће, а чији је задатак оснивање Јавне установе која би се бавила заштићеним подручјима која се налазе на територији Града Вршца.

Бајчетић је подржао активност које град Вршац има на оснивању Јавне установе „Резервати природе Вршац“ и истакао да је оснивање једне такве установе право решење за очување природних вредности заштићених подручја на територији града Вршца. У току је у завршној фази израда Студије заштите, која ће да обухвати заштићена подручја Вршачке планине и заштићено станиште Мали вршачки рит. Ту студију је урадио Покрајински завод за заштиту природе из Новог Сада, тако да ће се по оснивању Јавне установе „Заштићена подручја Вршца“, одлуком Скупштине АП Војводине, Установа „Заштићена подручја Вршца“, одредити као будући управљач заштићених подручја која је обухватила ова студија.