НИС БРЕНД... да, то се зове „Будућност на делу“

Школе јужног Баната

Мр Милорад Илић, директор Машинске школе „Панчево“

ШКОЛА  ГДЕ И ЈАПАНЦИ ИМАЈУ ШТА ДА ВИДЕ

• Машинска школа“Панчево“ последњих година развила се у једну од најбољих установа овог типа у Србији • Поред стручног образовног кадра и врхунске опреме, иновативан начин рада у школи и пажљив одабир образовних профила ову установу је учинио занимљивом и привреди • За сада, ово је једина школа у јужном Банату која у свом раду реализује програме дуалног образовања

Справе за вежбање “Спартакус”, бициклофон, Парк примењених знања и вештина…, само су неки од пројеката по којима је последњих година Машинска школа из Панчева постала препознатљива међу образовним установама у Србији. А све је то резултат рада, креативности и инвентивности професора и ученика ове школе који реализацијом ових пројеката остварују визију директора ове школе мр Милорада Илића да она, кроз спој образовања и привреде, постане покретач развоја привреде и тиме помогне развој града Панчева. О свему што је урађено претходних, али и о ономе што ову установу тек очекује наредних година, разговарали смо са директором Илићем и то током једног од његових последњих радних дана у Школи, пред заслужени одлазак у пензију.

– Морам рећи да сам задовољан ониме што смо током година постигли. Од када сам дошао у ову школу, она је постала једна од најбољих образовних установа овог типа у Србији и, што је најважније, установа која успева да одговори на потребе привреде града. Моја мисија је била да покренем активности којима бисмо доказали колики је значај Школе за развој привреде и града. То смо доказали управо кроз рад на наведеним пројектима. Такође, једна од мојих  жеља је  била да школа прерасте у техничку академију, што је, по мом мишљењу, граду какав је Панчево, веома потребно. То смо делимично и постигли: недавно је у школи отворено истурено одељење Више струковне школе из Зрењанина. Остварили смо и интензивну сарадњу са Кисаразу колеџом из Јапана и формирали интернационалне пројектне тимове  које чине професори и ученици (студенти) наше школе и колеџа. А, што је можда најзначајније, потписан је протокол о сарадњи са НИС-ом. Ова компанија је својим брендом стала иза наше школе кроз наша два развојна пројекта, а сада смо започели сарадњу кроз специјални модел дуалног образовања за образовни профил, техничар мехатронике – каже директор Илић и оцењује да све то говори о томе колико је Машинска школа напредовала. У прилог свему томе говори и чињеница да је ова школа за сада једина образовна установа у јужном Банату која је остварила прве кораке у процесу увођења дуалног образовања – отворена су два одељења са три образовна профила  за трогодишња занимања која раде по новом програму: механичар моторних возила,  оператер машинске обраде и бравар-заваривач.

СТРУЧНОСТ
 Током разговора директор Илић је више пута поновио да све оно што је у школи постигнуто јесте резултат рада, стручности, инвентивности и ентузијазма професора ове школе међу којима има врхунских инжењера. Они су добили прилику да са својим ученицима раде на реалним пројектима, што је реткост у раду образовних институција. Идеја о таквом приступу раду у школи није случајна. У њу је у многоме уткано велико искуство самог  директора Илића, који је током своје каријере првих десет година радио као пројектни инжењер у Развојном одељењу Фабрике авиона “Утва”. Почетком деведесетих година, група инжењера (међу којима је био и директор Илић), преласком из „Утве“ у ову образовну установу, извршила је трансфер  ваздухопловних технологија (CAD/CAM технологија) из привреде у образовање Србије.  Од тада па до данас, Машинска школа Панчево је задржала улогу лидера примене ових технологија у Србији и може се с пуним правом сматрати Центром за развој нових технологија, не само када је у питању образовање, већ и шире.

Машинска школа „Панчево“ иначе образује кадрове из три области рада: машинства и обраде метала, саобраћаја и електротехнике, и то кроз трогодишње и четворогодишње образовне профиле. Директор Илић наглашава да је и избор образовних профила оно што је ову школу учинило једном од најбољих у Србији, а постојање нових  профила, попут техничара за компјутерско конструисање, техничара за компјутерско управљање и техничара механотронике је одговор на потребе које исказује привреда у којој све већи значај, поред великих система, имају и мала и средња предузећа у чијем раду се све више користе знања компјутерског конструисања, израда 3Д модела и програмирања нумеричких машина. Оно што ову школу издваја је то да њени ученици добијају практична, примењива знања која одговарају потребама привреде. Да је тако потврђује и директор ове школе када каже да је начин рада школе и квалитет кадрова који из ње излазе био један од фактора да се неки од инвеститора одлуче за Панчево као место које је најбоље за развој њихових предузећа.

3Д ШТАМПАЧ… овако нешто у Србија има само Машинска школа „Панчево“

Прошле године у Машинској школи је отворен и Парк примењених знања и вештина који је добио име по првом пројекту – “Спартакус”, а који је, по узору на научне паркове у другим срединама, осмишљен како би показао оно у чему је ова школа најбоља – раду на реалним пројектима. Ова парк је јединствена образовна целина коју чине десетак пројеката који су реализовани у школи претходних година, од “Спатакуса” до бициклофона и школске зелене електране, као и модерне технологије по којима је школа позната.

ШКОЛА И НИС
  Машинска школа је недавно са НИС-ом потписала протокол о будућој сарадњи. Ова компанија је, препознавши ову школу као установу из које излазе стручни кадрови потребни привреди, на више начина подржала њење активности. Уз помоћ НИС-а, кроз програм “Заједници заједно” реализован је пројекат Школске зелене електране „Ветросол“, у оквиру којег је набављен  3Д штампач за школу. Оно што ће обележити ову сарадњу у наредном периоду је опремање кабинета за мехатронику. Ради се о дидактичкој опреми која симулира рад у процесним постројењима петрохемијских фабрика.  Први сет овакве опреме ускоро стиже у школу. На овај начин би ученици стицали нова практична знања и вештине јер се то, из безбедносних разлога, не може добити у самој Рафинерији. На тај начин ће ученици Машинске школе стећи практична знања, а НИС стручне, обучене кадрове. Као што смо већ рекли, ради се о новом дуалном моделу образовања са специфичним захтевима.   

По речима директора Илића,  Парк „Спартакус“ је најбољи начин да се потенцијални будући ученици ове школе упознају са оним шта она нуди, а уједно он постаје део туристичке понуде града Панчева. Реализација тих реалних пројеката је управо оно што ову школу издваја од осталих и, како каже директор Илић, такав приступ раду на пројектима је својеврсни допринос ове школе процесу увођења дуалног образовања. Наиме, поред класичног приступа дуалном образовању кроз праксу, Министарство просвете је прихватило и модел Пројектног образовања  као  идеју развијену у Машинској школи Панчево.  Практично, то значи да ми као школа можемо радити на одређеним пројектима и задацима које пред нас поставља привреда односно предузећа и њиховом реализацојом наши ученици добијају знања и вештине које су примењиве у раду тих предузећа, а све то кроз рад  ученика у школи, без потребе да они одлазе у та предузећа. Пројектни модел фаворизује четворогодишња занимања, јер на њима, по речима директора, почива развој савремене производње. Зато, ми наше ученике техничаре за компјутерско конструисање и управљање, и техничаре мехатронике, називамо занатлијама новог доба.

ЈЕДАН ОД БРОЈНИХ… баш у време нашег разговора стигао је и пехар за најбоље

Овакав начин рада отвара могућности и других видова сарадње са привредом где ми, као школа, можемо понудити неке наше услуге – објашњава наш саговорник и додаје да је школа на чијем је он челу, једна од најбољих по питању примене нових технологија (CAD/CAM технологије, мехатроника, 3Д штампа…). Машинска школа је прва средња школа у Србији која је у образовање увела технологију 3Д штампе, технологију која представља револуционарни искорак у пројектовању и производњи. А најновији пројекат ове школе, пројектовање и израда 3Д штампача великих димензија, који се ових дана приводи крају, најбоље илуструје начин на који ова школа функционише: у све су укључени ученици који су, заједно са својим професорима успели да реше све проблеме који су се током израде овог штампача појавиле. Сваки овакав пројекат, демонстрира висок ниво примене знања из компјутерског конструисања, израде 3Д модела на рачунару, рачунарских симулација и прорачуна. Такође, кроз рад на овим пројектима развија се интердисциплинарна сарадња горе поменутих образовних профила. Иначе, 3Д штампачи већих габарита су реткост и у свету, што Машинску школу ставља на веома кратак списак установа које у својем раду могу користити овакав уређај.  Са друге стране, отварају се  бројне могућности за рад на неким будућим школским пројектима.

ОПРЕМА
  Машинска школа Панчево, поред кабинета за 3Д штампу, има пет модерно опремљених кабинете за информатику, компјутерско пројектовање и 3Д моделирање, два кабинета са нумерички управљаним машинама и два кабинета за мехатронику. Један од пројеката који је сама школа покренула је био и пројекат „Ретрофит“, којим је стара компјутерски управљана глодалица, уградњом нове управљачке јединице модернизована тако да је она данас, по својим могућностима, у равни са модерним сличним машинама. У раду у овој школи се, поред опреме, користи и најмодернији софтвер а све са циљем да ова школа постане и фактор преноса нових технологија привреди града Панчева.

– Значај онога што ми у школи радимо препознала је и локална самоуправа која нам у свему даје подршку. У наредном периоду средствима града ће бити уређено двориште школе, медијатека… али најважније је то да ће Град помоћи да добијемо нову радионицу – каже директор Илић и подсећа да школа има радионицу али да је она на другом крају града и неусловна је. У току је пројекат прекограничне сарадње, иза кога је стао Град Панчево,  а којим би требало да се обезбеде средства за иградњу прве фазе простора за радионицу у приземљу, величине око хиљаду квадрат. То је од стратешког значаја за даљи развој школе, али и модела дуалног образовања које ми заговарамо.

И. Владан

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево