Прес

Саопштење Националне службе за запошљавање

ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ МЕРАМА АПЗ

Расписани су јавни позиви за подршку дугорочно незапосленим лицима у оквиру пројекта „Имплементација иновативних мера активног запошљавања и приступа за повећање интеграције дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада“ – ИПА 2020 у 2024. години.

Национална служба за запошљавање објавила је данас јавне позиве за реализацију пакета мера намењених дугорочно незапосленим лицима у оквиру пројекта „Имплементација иновативних мера активног запошљавања и приступа за повећање интеграције дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада “ – ИПА 2020, који се спроводе у 4 филијале – Панчево, Пожаревац, Јагодина и Прокупље.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније као вид подршке мерама активне политике запошљавања.

Пакет мера за дугорочно незапослене ће се спроводити кроз следеће јавне позиве:

1. Јавни позив за реализацију мере обука на радном месту за дугорочно незапослена лица уз субвенцију за запошљавање

2. Jавни позив за субвенцију зараде за дугорочно незапослене особе са инвалидитетом без радног искуства

3. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање дугорочно незапослених лица

4. Јавни позив послодавцима за субвенцију зараде за запошљавање дугорочно незапослених лица

Јавни позиви и неопходна документација налазе се на сајту Националне службе за запошљавање, у делу Конкурси https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање дугорочно незапослених лица је отворен до 11. марта 2024. године, а остали јавни позиви до 31. децембра 2024.