Панчево

Са Скупштине Секције жена ССС града Панчева и општина

БЕЗ ЋУТАЊА И ЗАТВАРАЊА ОЧИЈУ

• Учешће жена у синдикалном чланству је процењено на око 50%, удео синдикалки у телима синдиката где се доносе одлуке је око 15 одсто

На Скупштини Секције жена Савеза самосталних синдиката града Панчева и општина, одржаној 17. 10. 2018. године,  представнице делегиране испред  својих синдикалних организација  договориле су и усвојиле  план активности за наредни период, који је усмерен на унапређењу и заштити права жена,  кроз ангажовање Секције на информисању и едукацији, организовању  синдикалних  акција  и праћењу, припремању  и реализовању  пројеката  у вези са оснаживањем жена и заштитом њихових интереса.

Председница Секције жена ССС града Панчева и општина Жаклина Мијалковић је предложила формирање Извршног одбора, у који је Скупштина Секције жена  изабрала: Наташу Швоп, Јелицу Марин, Снежану Фодор, Татјану Вуксан, Александру Јаковљевић и Слађану Чкоњовић.

Секција жена, као облик деловања Савеза самосталних синдиката града Панчева и општина се залаже за потпуно остваривање начела једнакости жена и мушкараца у свим подручјима друштвеног живота,  са циљем  да обезбеди утицај Синдиката на сва питања од значаја за живот жена у друштву, породици, код послодавца, у органима власти и другим областима где се одлучује о њиховом положају.

На Скупштини су изнети подаци  који говоре о синдикалном организовању жена у Србији. Учешће жена у синдикалном чланству је процењено на око 50%, удео синдикалки у телима синдиката где се доносе одлуке је око 15%, док су жене у стручним службама синдиката доминантно заступљене, а учешће жена у образовним програмима синдиката је у порасту (иако постоје проблеми са послодавцима  када не желе да синдикалке због едукације одсуствују с посла , мада није занемарљив и недостатак подршке породице).

Закључак панчевачке синдикалне Секције жена је да једино континуираним активностима и сталним покретањем одређених тема, без ћутања и затварања очију се може допринети смањењу женске стране неједнакости и неправде која се, нажалост, увећава у свету 21. века.