Панчево

Реализација Акционог плана града Панчева за борбу против трговине људима

ФОКУС НА РАЊИВИМ ЦИЉНИМ ГРУПАМА

• Дечији сајам превенције трговине људима одржаће се у четвртак,   13. маја, у вртићу „Петар Пан“ , на „Миси“

У оквиру спровођења мера из Акционог плана града Панчева за борбу против трговине људима, а у сарадњи са ПУ „Дечија радост“ Панчево, Црвени крст Панчево  организије  Дечији сајам превенције трговине људима у вртићу „Петар Пан“ у насељу „Миса“, у четвртак, 13. маја 2021. са почетком у 9 часова. Током дана ће бити  одржана три сајма и том приликом ће га посетити све групе деце предшколског узраста.

Континуиране обуке свих актера у заједници, а пре свега деце и младих, подизање свести јавности о проблему трговине људима кроз информисање о суштини трговине људима, ризицима и начинима врбовања жртава, уз спровођење одређених мера, за свој крајњи циљ имају  превентивно деловање у локалној заједници.

Тим за борбу против трговине људима града Панчева, чијим радом координира градски већник задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић, чине представници Града Панчева, установа и органа у чијем делокругу рада је ова област и Црвени крст Панчево који спроводи активности.

Црвени крст Србије спроводи Програм борбе против трговине људима почев од 2006.године фокусирајући се на рањиве циљне групе, децу и младе, програм је базиран на вршњачкој едукацији и спроводе га едуковани млади волонтреи и волонтерке Црвеног крста.

Посебан акценат Црвени крст Панчево посвећује раду са најмлађима кроз креирање иновативног дидактичког материјала који се и користи за реализацију Дечијег сајма и то са великим успехом уз сјајне реакције најмлађих.

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево