Алибунар

Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар за 2023. годину

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЋАНИ, ВРЕДИ ПОЖУРИТИ!

Циљ спровођења ових мера је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Алибунар
• Јавни позив је актуелан до утрошка предвиђених средстава

Општинско веће општине Алибунар је на својој 60. седници, одржаној дана 17.11. 2023. гoдине, расписало Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар за 2023. годину. Циљ спровођења ових мера је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Алибунар.

Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Алибунар за 2023. годину, могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем посебног јавног позива. Комисија за реализацију мера енергетске санације у општини Алибунар, као овлашћено радно тело, спроводи ову процедуру. За све време трајања пројекта Комисија формира листу директних корисника (привредних субјеката) који могу  пружити услугу крајњим корисницима (физичким лицима) у вези реализације пројекта. Листа се прати и допуњује периодично, оквирно на сваких петнаест дана.

Мере које ће се суфинансирати средствима буџета општине Алибунар су:

  • Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача;
  • Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
  • Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице;
  • Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас;
  • Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу;
  • Уградња топлотних пумпи;
  • Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
  • Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;
  • Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

 Јавни позив за грађане траје до утрошка средстава планираних за 2023. годину.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на електронску адресу: cistaenergija@alibunar.org.rs, као и непосредно код Комисије.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници линк: www.alibunar.org.rs/energetskasanacijakucaistanova – наводи се у саопштењу Општинске управе Алибунар.

Медијски пројекат „Општина Алибунар – много је раскрсница, али један је путоказ“ суфинансира Општина Алибунар.
Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.