Пројекти

Пројекат РПК Панчево награђен као један од најбољих у периоду од 2012. године

ПОДРШКА МСП – ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА РЕГИОНА

• Пројекат, који је оцењен као један од четири најбоља, РПК Панчево реализовала је у сарадњи са Регионалним центром за развој „Банат“ из Зрењанина и Привредном комором Решице

Регионална сарадња Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) je 18. маја 2019 на својој Скупштини уручила награде „Истакнути у ДКМТ-у“, којима се, од 2012. године, награђују најбољи пројекти ове еврорегије. Међу четири награђена пројекта је и пројекат Подршка МСП – покретач развоја региона,  на коме је водећи партнер била Регионална привредна комора Панчево и који је реализован у сарадњи са Регионалним центром за развој „Банат“ из Зрењанина и Привредном комором Решице из Румуније током 2013. године. Том приликом је представницима Регионалне привредне коморе уручена плакета и повеља за успешну реализацију.

Најпре је организовано традиционално отварање границe на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније (код насељeног места Рабе), које организује Регионална сарадња Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ). Ту је био организован пригодан програм за све присутне. Том отварању границе присуствовао је и Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић. Ту је било речи о тренутно два програма која се реализују „Железница снова“ и „Разнобојна сарадња“.

„Железница снова“ представља наставак ревитализације железничке пруге Сегедин-Суботица-Бачалмаш-Баја, која је у два ИПА пројекта већ припремљена, а недавно су, Владе Мађарске и Србије на заједничкој седници потписалe Споразум о изградњи ове пруге. Кроз пројекат „Разнобојна сарадња“ се ради на изградњи културних и туристичких центара у Морахалому и на Палићу.

Након свечаности на тромеђи, у месту Беба Веке одржано је заседање Скупштине регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ. Током председавања, уручене су награде „Истакнути у ДКМТ-у“, којима се, од 2012. године, награђују најбољи пројекти ове еврорегије, а председавајући Регионалне сарадње Дунав Криш Мориш Тиса, Калин Добра, уручио је „коцку“, симбол ДКМТ-a председнику Генералне скупштине Бач-Кишкун, Ридег Ласлу, чиме је овој жупанији предато председавање у наредних годину дана.

Да подсетимо  у Пројектном тиму током реализације пројекта „Подршка МСП – покретач развоја региона“, испред Регионалне привредне коморе Панчево били су Зоран Чернох као менаџер пројекта, Милена Вујаклија, Далиборка Ивановић, Љиљана Јеленковић, Марија Станишић и Зоран Вирић.