ЕУ ПОДРШКА... а сад је на реду Општинска управа, Центар за социјални рад...

Опово

Програм „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“

ПОЧИЊУ КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ

• Пројекат „Круг подршке“, као помоћ социјално угроженим друштвеним групама у решавању њихових животних проблема, треба да буде реализован до краја јула 2023. године

У општини Опово у току су активности на отпочињању конкретне реализације програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“, а кроз пројекат под називом „Круг подршке“.

Активности који се одвијају посредством канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге“ (УНОПС) реализује Општина Опово, заједно са Центром за социјални рад Опово и Удружењем „Сигуран живот“, и траје 16 месеци, од 1. априла 2022. до 31. јула 2023. године.

Циљ пројектних активности је решавање проблема становања за социјално угрожене грађане, као и помоћ при њиховом запошљавању, а све то кроз процес активне инклузије најугроженијих становника општине у све друштвене токове. Према конкретним критеријумима, у ову групу становника спадају првенствено ромске породице, породице са лицима са инвалидитетом, самохрани родитељи, као и жене – жртве породичног насиља.

Помоћ свим овим социјално угроженим групама одвијаће се кроз куповину и реновирање 10 сеоских кућа са окућницом, подстицајне мере за самозапошљавње, као и мере социјалне инклузије које подразумевају повећање нивоа друштвене свести за постојећу друштвену реалност, као и промоција социјално прихватљивих вредности.

Пројекат „Општина Опово данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.