ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ... седиште локалне самоуправе у Пландишту

Београд  – Пландиште

Признање Државне ревизорске институције Општини Пландиште

НАГРАДА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

• У конкуренцији 119 градова и општина, Општина Пландиште је освојила 8. место као пример добре праксе по ефикасности управљања јавним финансијама

Председнику Општине Планидиште Јовану Репцу уручено је, 14. децембра у Београду,  признање Државне ревизорске институције, као пример добре праксе за управљање јавним финансијама.

Признање Општини Пландиште је утолико веће што је, у конкуренцији чак 119 локалних самоуправа,  Општина Пландиште сврстана на осмо место.

На основу пројекта, под називом „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, а које уз подршку Владе Швајцарске спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), урађено је истраживање на тему „Анализа процене јавних финансија на локалном нивоу и креирање ранг листа јединица локалних самоуправа“.

Овим истраживањем успешности управљања јавним финансијама обухваћено је укупно 119 локалних самоуправа, а рађено је на основу следећих критеријума: обим и финансијски утицај неслагања са укупно извршеним буџетом, врста ревизорског мишења након завршене ревизије, степен извршења буџета у односу на план, обим предузетих мера у поступку ревизизије и потраживања по основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину.

Након сагледавања свих тих критеријума, од 119 градова и општина који су били у процесу истраживања, Општина Пландиште је по ефикасности управљања јавним финансијама сврстана на 8 .место.

Истраживањем које је рађено у циљу пројекта, обухваћено је укупно 119 јединица локалних, Обим мера предузетих у поступку ревизије и Потраживања по основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину. На основу тога, формирана је Ранг листа локалних самоупрва по степену ефикасности управљања јавним финасијама. Од 119 градова и општина, Општина Пландиште је по ефикасности управљањем јавним финансијама рангирана на 8. место.

И. Б.

Пројекат “Пландиште јуче и данас – оно што остаје”  суфинансиран је из буџета Општине Пландиште.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.