ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ... градоначелник Панчева (у средини) са додељеним признањем
ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ... градоначелник Панчева (у средини) са додељеним признањем
Панчево

Признање Државне ревизорске институције Граду Панчеву

ПАНЧЕВУ И СМЕДЕРЕВУ НАЈВИШЕ ПОЕНА

• Локална самоуправа Панчева пример добре праксе у управљању јавним финансијама

Градоначелнику Панчева Саши Павлову свечано је уручено признање које додељује Државна ревозорска институција за постигнуте добре резултате и пример добре праксе у управљању јавним финансијама. Додела признања је организована у хотелу „Зира“ у Београду, у петак, 14. децембра 2018. године, у оквиру предавања “Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“.

Признање је добило укупно 10 локалних самоуправа, а према резултатима спроведене анализе, Град Панчево има највећи број поена – 174, исто као и Град Смедерево.

Анализом је обухваћено 119 јединица локалних самоуправа. Наведена анализа се односи на детаљно анализирање седам критеријума по свакој од 119 ревидираних јединица локалних самоуправа. Наиме, 2014. године ревидирано је 27 јединица локалних самоуправа, 2015. године ревидирано је 34 јединица локалних самоуправа, 2016. године ревидирано је 26 јединица локалних самоуправа и 2017. године ревидирано је 32 јединица локалних самоуправа.

– Ови резултати, добијени на основу извршене екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Панчева од стране Државне ревизорске институције, нам потврђују да Град у делу финансијских извештаја, кроз испитивање докумената, исправа, извештаја и других информација настоји да у свом раду кроз финансијско стање и резултате пословања, и извршене трансакције примењује законе, дата овлашћења и да се средства троше наменски за планиране сврхе.

Ревизије имају превентивну сврху и на тај начин нам се омогућава да отклонимо уочене неправилности. Резултати ревизије имају за циљ да субјект ревизије предузме одговарајуће мере са циљем да се такве грешке не чине у наредном периоду. Ово признање за град Панчево представља потврду озбиљног, савесног, планског и законитог рада, али и још већу обавезу да се и надаље трансакције, активности и одлуке које се односе на преузимање обавеза, врше у оквиру додељених апропријација, на основу правног основа и валидне документације, изјавио је градоначелник Саша Павлов, уз захвалност Државној ревизорској институцији, Влади Швајцарске и Програму Уједињених нација за развој на сарадњи и додељеном признању.

Иначе, израда овог истраживања омогућена је кроз пројекат Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама, које спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево