Панчево

Обавештење за пореске обвезнике који не воде пословне књиге

ПРИБЛИЖАВА СЕ 14. ФЕБРУАР

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. фебруара доспева прва рата за порез на имовину за 2019. годину. У току је достава уплатница пореским обвезницима. Код пореских обвезника који су у прописаним роковима плаћали обавезе износ на уплатници је у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2018. године.

Код пореских обвезника који нису у прописаним роковима плаћали обавезе износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ прве рате за порез на имовину за 2019. годину.

Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћањекамате као и покретање прекршајног поступака и поступка принуднe наплатe.

СЕКРЕТАР

Милица Марјановић