НОВИ СУСРЕТ И... Јован Репац и Ирена Вујовић, која је скоро посетила Пландиште

Пландиште

Подршка Министарства заштите животне средине пројекту уклањања отпада

ПРИРОДА СЕ МОРА ЧУВАТИ, И ЗАТО…

• Ово је још један велики пројекат који има за циљ појачану бригу о заштити животне средине, уређењу зелених површина и уклањању дивљих депонија – истакао је Јован репац, председник Општине Пландиште

У Влади Србији обављено је свечано потписивање уговора Ирене Вујовић, министарке заштите животне средине, са представницима локалних самоуправа које су „прошле“ на конкурсу које је ово министарство расписало са циљем подршке уклањања отпада, као и превенције његовог нелегалног одлагања, а све у циљу заштите животне средине.

Међу локалним самоуправама чији је пројекат подржан је и Општина Пландиште. Свечаном потписивању уговора присуствовао је Јован Репац, председник општине, који је том приликом изјавио:

На основу спроведеног Јавног конкурса Министарства за заштиту животне средине Општини Пландиште одобрена су нова средства за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања и уклањања отпада у 2022. годинни односно уклањања дивљих депонија са локација које угрожавају и штете животној средини. Укупна вредност пројекта износи 1.783.100,00 динара, од којих смо од Министарства заштите животне средине добили укупно 1.382.100,00 динара док је локална самоуправа у складу са потписаним уговором дужна да обезбеди 401.000,00 динара кроз сопствено учешће у реализацији пројекта. Ово је још један врло важан пројекат за општину Пландиште који реализујемо захваљујући одличној сарадњи коју имамо са Министарством заштите животне средине, још један велики пројекат који има за циљ појачану бригу о заштити животне средине, о уређењу зелених површина и уклањању дивљих депонија”, истакао је председник Општине Пландиште Јован Репац, напомињући да се локације на којима се уклањају дивље депоније и уређују површине налазе на ободима насеља Маргита, Хајдучица, Велики Гај, Купиник и Стари Лец.

Реализацијом пројекта ће се, поред уклањања депонија, чишћења и уређења, створити услови за озелењавање тих површина, а све у циљу што повољнијег природног амбијента за све становнике општине Пландиште.

Пројекат „Општина Пландиште данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Пландиште, а на основу Решења бр. 401-68/2022-II од 29. 4. 2022. године.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.