У ДРУШТВУ 19 ОДАБРАНИХ... Драгана Купрешанин на пријему уговора о донацији

Београд – Панчево

Панчево један од 19 градова и општина Србији који су „прошли“ на конкурсу ЕU SHAI

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНА ИНКЛУЗИЈА

• Уговором са ЕУ побољшаће сe услови становања за 13 породица из рањивих група: жена које су жртве породичног насиља, особа са инвалидитетом и других угрожених лица

Драгана Купрешанин, заменица градоначелника Панчева, присуствовала је церемонији уручења уговора о донацији за спровођење пројекта социјалног становања и активне инклузије, Град Панчево као један од 19 градова и општина изабраних на конкурсу ЕU SHAI. Овим уговором побољшаће сe услови становања за 13 породица из рањивих група: жене жртве породичног насиља, особе са инвалидитетом и локално становништво. Укупан буџет пројекта износи 393.936,00 долара, а од укупне вредности уговора грант износи 330.906,24 долара док се остатак од 63.029,76 долара обезбеђује кроз суфинансирање из буџета Града Панчева.

Поред представника 19 градова и општина, који су „прошли“ на конкурсу, свечаности су присуствовали и Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Србији, свечаности су присуствовали и Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције, градоначелници и други.

Програм „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији” (ЕU SHAI) осмишљен је да побољша примену политика социјалне инклузије у Србији и обезбеди одржива стамбена решења праћена мерама активне инклузије за најугроженију популацију. Национални партнери и корисници Програма су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство за европске интеграције.

Посебно циљане групе припадају осетљивој популацији у ризику од сиромаштва, као што су:припадници ромске националне мањине, жене жртве породичног насиља, млади који излазе из хранитељских породица,особе са инвалидитетом и друга изузетно угрожена лица који живе у неадекватним стамбеним условима.

Програм, заснован на националним и међународним оквирима, доприноси испуњавању критеријума за приступање Европској унији у поглављу 19, које се односи на социјалну инклузију, и поглављу 23, које покрива основна права, заједно са постизањем циљева одрживог развоја Уједињених нација.

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево