Вршац

Мере Штаба за ванредне ситуације за територију Града Вршца

ОНИМА КОЈИМА ТРЕБА ПОМОЋ – ИМАЋЕ ЈЕ

Грађани ће благовремено бити обавештавани о свим мерама и упутствима које у наредном периоду буде доносио Градски штаб за ванредне ситуације.

  Штаб за ванредне ситуације за територију Града Вршца одржао је 16. марта 2020. године прву седницу, након проглашења ванредног стања на територији Републике Србије поводом ситуације у вези са Коронавирусoм (Covid-19) и донео следеће мере:

  1. У складу са чланом 9. став 5. одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву, радно време угоститељских објеката скраћује се на период од 08:00 до 20:00 часова, почев од 16. марта 2020. године.

  2. Обуставља се рад свих спортских објеката (односи се на све врсте такмичења, спортских тренинга, рада теретана и слично) на територији Града Вршца.

  3. Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Вршца, вршиће појачан надзор над спровођењем Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву на територији Града Вршца, а у складу са тачком 1.

4. Донет је Закључак о образовању Координационог одбора, односно стручно-оперативних тимова за извршавање задатака, заштите и помоћи грађанима којима је то потребно.

  Седницу је председавала командант Штаба за ванредне ситуације Града Вршца Драгана Митровић, градоначелница Града Вршца, а о својим активностима извештавали су директори: Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, Дома здравља Вршац, Апотеке Вршац и Директор ЈКП „Други октобар“ Вршац, затим Командир полицијске станице Вршац и Ватрогасне јединице Вршац, као и координатор Градске организације Црвеног крста, о спремности да, свако у свом домену, буде на услузи грађанима у условима проглашеног ванредног стања у земљи.

  С тим у вези, детаљније инструкције Штаба за ванредне ситуације Града Вршца биће саопштене накнадно, јер све мере и било какво деловање на терену морају бити у складу са мерама Владе Републике Србије.

  Грађани ће благовремено бити обавештавани о свим мерама и упутствима које у наредном периоду буде доносио Градски штаб за ванредне ситуације.

  Бројеви телефона дежурних служби у Вршцу на којима се можете информисати за прегледе лекара:

Дом Здравља Вршац:

Тел: 013/830 – 087

013/838 – 902

013/809 – 000

  Бројеви телефона дежурних служби у Вршцу на којима се можете информисати о стању пацијената на болничком лечењу:

  Општа Болница Вршац: Тел: 013/832 – 552

013/839 – 911

  Специјална Болница за психјатријске болести „Др. Славољуб Бакаловић“:

Тел: 060/850-02-56