ПРВЕ ДАМЕ... Снежана Баба и Катица Смиљковић

Београд

Одржана пригодна свечаност у Етнографском музеју

ВАЖНИ ПАПИРИ ЗА „НОВОСЕЉАНКЕ“ И „ДОЛОВКЕ“

• Удружењима жена из Долова и Банатског Новог Села додељени сертификати за савладану технику веза и златовеза, што ће им омогућити…

На синоћној свечаности, одржаној у Етнографском музеју у Београду, биле су присутне и чланице два удружења жена, и то УЖ „Доловке“ из Долова и УЖ „Новосељанке/Boboacele“ из Банатског Ново Села.

С посебним разлогом!

А тај разлог је добијање сертификата од стране Етнографског музеја за успешно савладану технику израде веза и златовеза.

Обуку је, захваљујући свом друштвено-одговорном пословању, финансијски подржала компанија CWP Global, која гради ветропаркове у доловачком и новосељанском атару, а за успешно завршену обуку заслужне су жене из Етно Мреже, о чијој активности најбоље говори прва реч њиховог назива, ништа мање и друга.

Сертификате, који ће допринети новим корацима на неговању и афирмацији традиционалних вредности и пласирању брендираних производа светско етно тржиште, преузеле су Снежана Баба, прва дама „Новосељанки“ и Катица Смиљковић, председница „Доловки“, у друштву са својим сарадницама које су учествовале у обуци.