ЗНАЧАЈНЕ ОДЛУКЕ... одборници СО Бела Црква на свом 8. сусрету

Бела Црква

Одржана 8. седница Скупштине општине Бела Црква

УСКОРО ОД ЧЕТИРИ – ЈЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

• Маријана Георгијевски именована  за  директора Центра за социјални рад, а др Мирослав Ступар за директора ДЈУП „Белоцркванска језера“ у в. д. статусу

На 8. седници Скупштине општине Бела Црква, којој је председавао Марјан Алексић, председник СО, пред 23 одборника (од укупно 33) нашло се више значајних тачака дневног реда, а било је и оних допунских, ништа мање значајних.

Али пођимо редом.

Одборници су најпре усвојили Извештај о извршењу буџета Општине Бела Црква за период јануар – јун 2021. године, из кога се види да је у овом оериоду остварен приход у износу од 261.233.667 динара, што је на нивоу од 43,78 процената од планираног износа.

Потом се одлучивало о Изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. године, а образложење за те измене, односно, други ребаланс, дала је Алма Саватовић, начелница Одељења за финансије.

„Потреба за израдом другог ребаланса настала је ради усклађивања прихода и расхода са извршењем буџета за осам месеци. Приходи су усклађени са реалним извршењем и пристиглим средствима од виших нивоа власти. Расходи су искориговани у складу са тренутим потребама корисника буџета. Буџетска средства остала су на истом нивоу од 508 милиона динара, док је износ укупног буџета увећан на 620.832.214 динара, што је последица  пристиглих средстава са виших нивоа власти и планираних прихода од продаје нефинансијске имовине“ – рекла је Саватовић.

Седма тачка дневног реда, она допунска, тицала се иницијативе за покретање поступка спајања четири јавна предузећа у једно. Та четири јавна предузећа су: „Белоцркванска језера“, „Белоцрквански комуналац“, „Белоцрквански водовод и канализација“ и ЈАТП „Бела Црква“.

Виолета Симић, председница општине Бела Црква, истакла је да је, у складу са анализом Економског факултета Универзитета у Београду, тачка припајања ових предузећа  ДЈУП „Белоцркванска језера“, напомињући да „да ћемо овом одлуком и припајањем имати једно ново, квалитетно предузеће, које ће на рационалнији и квалитетнији начин сервисирати потребе наших суграђана“.

Слично мишљење изнео је и Марјан Алексић, председник Скупштине општине, који је истакао „да ћемо овим припајањем остварити бенефите и да ће заједничко пословање ових предузећа бити боље и рентабилније“.

И за крај била су и нова кадровска именовања.

Одлуком одборника, за нову директорка Центра за социјални рад именована је Маријана Георгијевски, дипломирана правница, а за новог в. д. директора ДЈУП „Белоцкванска језера“  – Мирослав Ступар, доктор економских наука.

(Фото: БЦ Инфо)

Пројекат „Општина Бела Црква – грађанин у функцији актера општинске локалне самоуправе“ суфинансира Општина Бела Црква.