ВЕЋИ БУЏЕТ, НОВИ... са 11. седнице Скупштине општине

Пландиште

Одржана 11. седница Скупштине општине Пландиште

РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У НОВЕ ПРОЈЕКТЕ

• У првих шест месеци 2021. године остварен је буџетски суфицит у износу од преко 21 милион динара * Изабран нови Надзорни одбор ЈП „Полет“

Одборници Скупштине општине Пландиште састали су се јуче 11. пут у овом сазиву.

Седница, којој је председавао Владан Младеновић, заменик председника Скупштине општине, почела је  допуном дневног реда: разрешење и именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Полет“.

Главна тачка дневног реда ове седнице  била је она која се тиче ребаланса општинског буџета  за 2021. годину, и то по други пут. Овај пут, каже се у образложењу, ребаланс се ради због увећаних наменских средстава на приходној страни буџета, као и због прерасподеле средстава, како на приходној, тако и на расходној страни.

Тако је другим ребалансом буџет коригован на износ од 628.777.000 динара, а тај износ је добијен од изворних средстава, од трансфера са вишег нивоа власти, као и од нераспоређеног вишка прихода и неутрошених донација из ранијих година.

После ове тачке дневног реда, одборници су разматрали и усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2021. године. У овом периоду остварени су укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 246 милиона динара, односно 45,50 одсто  планираног буџета. Укупни издаци у овом периоду, који се састоје из текућих расхода и издатака за нефинасијску имовину, износе 225 милиона динара, односно 33,90 одсто планираних расхода буџета, чиме је остварен буџетски суфицит у износу од 21 милион 384 хиљаде динара.

После разрешења старих, именовани су нови чланови Надзорног одбора ЈП „Полет“, а то су:  Дијана Маџовски,  Војислав Ћурчић и Милош Манојловић, који ће обављати и председничку функцију.

Седници је присуствовао и Јован Репац, председник општине, који је истакао да се значај другог ребаланса буџета огледа у томе што ће њиме бити омогућена реализација три пројекта од посебне важности за грађане: трим стаза и теретана на отвореном у Пландишту, пројекат који суфинансира Министарство за заштиту животне средине, затим, уређење тротоара  у Великој Греди и почетак изградња капеле на гробљу у Хајдучици.

(Фото: Општ. сајт)

Пројекат „Општина Пландиште – грађанин у функцији главног актера локалне самоуправе општине“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.