БУЏЕТ ПО МЕРИ... и за потребе свих корисника и за развојне пројекте општине Ковин

Ковин

Одржана 24. седница Скупштине општине Ковин

С НОВИМ БУЏЕТОМ У НОВО – СУТРА

• Промене на челу ЈП „Ковински комуналац“ и „Установе за спорт“. Нови директори су Милан Милованов, уместо Драгослава Јеремића и Дејан Јањевић, уместо Предрага Ђондовића

Последња овогодишња седница Скупштине општине Ковин почела је минутом ћутања – одавањем поште преминулом одборнику Милану Драгићу, да би се онда прешло на најзначајнију тачку дневног реда – усвајање буџета за 2023. годину.

Предлог буџета за 2023. годину, које је утврдило Општинско веће, и уз позитивно мишљење Савета за буџет и финансије, одборници су прихватили, тако да је буџет за 2023. годину планиран у износу од 1.376.081.532 динара. Од тог износа, 1.240.133.800 динара предвиђено је од текућих прихода и примања, 107.187.732 динара преостала средства из 2022. године, 3.655.000 динара су сопствени приходи буџетских корисника, док је износ од 25.105.000 динара предвиђен од трансфера са виших нивоа власти, добровољних трансфера и родитељског динара.

Што се расхода тиче, они су планирани у динар истом износу као и приходна страна буџета.

Потом су одборници донели више одлука које се тичу такси и доприноса, као и трошкова за одржавање стамбених зграда.

  Скупштина општине је донела и Одлуку о приступању промени Статута општине Ковин, а због потребе његовог усклађивања са Законом о родној равноправности и Законом о референдуму и народној иницијативи.

Донета је и Одлука о изради циљаних измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Циљ јесте задржавање ПГР-а као стратешког развојног плана који је основ за израду планова детаљне регулације (ПДР), а измене и допуне односе се на разрешење уочених неслагања у планској документацији са реалним стањем и потребама – посебно у вези са простором централних функција са садржајима као што је мешовито становање, пословање, образовање, здравство, постојећа изграђеност и захтеви за новом градњом и друго. Саставни део ове одлуке је и графички приказ границе обухвата планског подручја.  

Скупштина општине Ковин усвојила је текст Измена и допуна Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ковин  за период 2022 – 2025. Овај документ, који постаје саставни део ЛАП-а за родну равноправност општине Ковин који је локални парламент усвојио почетком ове године, на седници од 9. фебруара, заправо је допуна новијим подацима, мерама и активностима у делу који се односи на спречавање родно заснованог насиља, у складу са пројектом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у који је била укључена и општина Ковин, са још 9 локалних самоуправа са територије АПВ.

И на крају било је и неких нових кадровских решења.

Тако ће, уместо Драгослава Јеремића, убудуће на челу ЈП „Ковински комуналц“ бити Милан Милованов, у в.д. статусу до завршетка конкурса за избор новог директора.

До промене је дошло и на челу „Установе за спорт“, тако да је на место в. д. директора Предрага Ђондовића, за директора поново именован Дејан Јањевић.

Било је и промена у управним, надзорним и школским одборима, тако да је за новог председник УО Библиотеке „Вук Караџић“ именован Младен Сулимановић, док је Снежана Млађеновић именована за нову председницу Надзорног одбора „Установе за спорт“, а Сузана Стојановић је нова чланица Школског одбора ОШ „Бранко Радичевић“.

Пројекат „Општина Ковин данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у оидржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.