РУТИНСКИ... одборници Скупштине града на свом 20. заседању

Панчево

Одржана 20. седница Скупштине града Панчева

ЗА ДОБАР РАД ТРЕБАЈУ ДОБРИ ПЛАНОВИ

• Одборници Скупштине града Панчева су на својој 20. седници усвојили низ одлука, међу којима су оне које се тичу измена градских планских докумената, као и одлуке о усвајању извештаја о раду и планова рада бројних градских установа и предузећа

Данас је одржана  20. по реду седница Скупштине града Панчева у овом сазиву. Пред одборницима се нашло 45 тачака дневног реда, међу којима су се нашле и одлуке о планским документима, плановима рада панчевачких јавних и јавно-комуналних предузећа, као и извештаји о раду градских установа, а донете су и две кадровске одлуке.

Одборници су, након образложења предлога одлука од стране Славета Бојаџијевског, директора ЈП ”Урбанизам”, усвојили одлуке о изменама планских докумената регулацији  инфраструктурног пројекта обновљивих извора енергије “Бела Анта” у Долову, као и планских докумената целине 1 и блока 014 у Панчеву.

Усвојена је и одлука о предлогу анекса уговора са приватним партнером у оквиру пројекту јавног осветљења у граду Панчеву којим су рокови завршетка радова померени за 90 дана, као и одлуке о промени цена одржавања путне инфраструктуре и цене такси услуга у граду.  Скупштина је усвојила извештаје о раду локалног омбудсмана града Панчева, Комуналне милиције и Градског штаба за ванредне ситуације за прошлу годину.

Начелник Комуналне милиције Бојан Савић је, образлажући извештај, одборницима напоменуо да је током прошле године Комунална милиција имала 1433 пријава, као и већи број посета од стране грађана, као и да је отворила 1044 предмета и да је, упркос отежаним условима услед пандемије, ова служба своје задатке обављала на висини задатка. Одборници су усвојили план рада Комуналне милиције за ову годину, као и програм гинеколошке и педијатријске здравствене службе у насељеним местима за текућу годину који реализује Дом здравља Панчево.

Пред одборницима су се нашле и одлуке о средњорочним плановима рада и пословним стратегијама јавних и јавно-комуналних предузећа, чији је оснивач Град Панчево, као и одлука о измени статута ЈКП “Хигијена”. Поред тога, Скупштина је усвојила и низ одлука о отуђењима грађевинског земљишта којима се, како је рекао градоначелник Александар Стевановић, у свом обраћању одборницима, обављају отуђења јавних површина на којима се већ налазе постојећи објекти грађана чиме ће им се омогућити да се ти објекти озаконе и тиме се уведу у систем, чиме ће и градски буџет приходовати у будућности.

Одборници Скупштине града Панчева усвојили су и две кадровске одлуке, првом је директору ЈКП “Младост” Панчево Предрагу Стојадинову продужен мандат, као вршиоцу дужности директора овог градског предузећа, а другом одлуком на место вршиоца дужности директора ЈКП “Водком” у Јабуци постављен је Слободан Илић, актуелни преседник Савета месне заједнице “Јабука” кој ће на челу овог предузећа заменити досадашњу директорку Ивану Ивановски, која је отишла на породиљско боловање.

Последњом одлуком донетом на овој седници Скупштине града Панчева формирана је Комисија за вођење поступка и доношење решења по питању враћања одузетог земљишта коју ће чинити представници правосудних институција у Панчеву.