Панчево

Одржана 19. седница Скупштине града Панчева

ИМЕНОВНА НОВА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

• Изборна комисија града Панчева изабрана је у складу с новим законским одредбама, који су ступили на снагу 8. фебруара

Народна скупштина Републике Србије је, на седници одржаној 4. фебруара 2022. године, донела Закон о локалним изборима, који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, дана 8. фебруара 2022. године.

Одредбама члана 96. Закона о локалним изборима прописано је, да је Скупштина града дужна да образује нову изборну комисију, у складу са одредбама овог закона, у року од седам дана од његовог ступања на снагу.

Због тога је данас одржана 19. седница Скупштине града Панчева, на којој су одборници, најпре, разрешили „старе“ чланове Изборне комисије, а потом, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, којој је председавала Ивана Росић,  именовали нову Изборну комисију Скупштине града Панчева у следећем саставу:

 1. Милан Балчин, дипл. правник – за председника, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу“

Иван Дупор, дипл. правник – за заменика председника, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”

 1. Александра Тимотијевић, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”

Ивана Ђорђевић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”;

 1. Васа Јоцков, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”;

Бојана Вуликић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”;

 1. Тијана Јанићијевић, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”;

Јелена Поповић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”;

 1. Јелисавета Дражевић, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”;

Марија Василчин, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу“;

 1. Дејан Савић, за члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија;

Светлана Павловић, за заменика члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија;

 1. Жељко Угљешић, за члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија;

Бошко Зељковић, за заменика члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија;

 1. Јасна Јованов, за члана на предлог одборника Савеза војвођанских Мађара;

Весна Драгојерац, за заменика члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија;

 1. Милош Ђукановић, за члана, на предлог одборничке групе “За свој град”;

Александар Филиповић, за заменика члана, на предлог одборничке групе”За свој град”;

 1. Немања Златковић, за члана, на предлог одборничке групе “За свој град”;

Драган Битевић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “За свој град”;

 1. Драган Петровић, за члана, на предлог одборника Српске радикалне странке;

Владимир Вучићевић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “За свој град”;

 • за секретара је именована Слађана Фератовић, заменик начелника Градске управе града Панчева, а

 • за заменика секретара -Марија Петровић, начелница Градске управе града Панчева.