ВЕЛИКА ГРЕДА... ускоро велика и значајна инвестиција (Фото: vg.rs)

Пландиште

Одржана 17. седница Општинског већа, са 17 тачака дневног реда

А ЗА СЕДАМ ДАНА – РЕЧ ИМАЈУ ОДБОРНИЦИ

• Међу најважнијим тачкама дневног реда, свакако су одлуке о санацији воводне мреже у Маргити и Великој Греди, инвестиција коју са 80 одсто средстава финансира Покрајина, а 20 одсто Општина

У петак је, уочи седнице Скупштине општине Пландиште, која ће бити одржана следећег петка, одржана 17. седница Општинског већа, којој је председавао Јован Репац, председник оопштине, а која је имала исто толико и тачака дневног реда.

На седници је утврђено ј неколико предлога, Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину у вези са чим је речено да ће екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште обавити лице које испуњава услове за обављање послова ревизије. Утврђени су и Предлог Одлуке о усвајању Стратегије унапређења предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025. за коју је речено да је једна од активности пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“ који се реализује из ИПА претприсупних фондова Европске уније у сарадњи са Министраством просвете, науке и технлошког развоја.

Већници су на 17. седници Оштинског већа утврдили и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште, као и Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта „Санација водоводне мреже у Маргити“ и пројекта „Санација водоводне мреже у Великој Греди“. У вез са овим пројектима речено је да општина Пландиште средства за реализацију ових пројеката обезбедила захваљујући Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Учешће Општине је 20% од од укупног износа вредности пројекта.

Након тога, већници су утврдили и Предлог Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финанасирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења, Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2021. годину и Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину.

На 17. седници Општинског већа разматран је и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину и предлог Решења о давању сагласности на Програм рада. Утврђен је Предлог Решења о обрзовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Једногласно је усвојено Решења о давању привремене сагласности СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац о поверавању јавног линијског превоза путника на територији општине Пландиште у 2021. години, као и Решење о одобравању исплате новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште. У 2 месечне рате студентима прве године мастер и докторских студија биће исплаћена новчана помоћ у износу од 70.000 динара.

Већници су једногласно усвојили Закључак о расписивању Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2020/2021. годину који је отворен од петка, 05.03.2021. године до 01.04.2021. године.

Усвојена су и  решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе реализације пројекта „Саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем у зони школе „Доситеј Обрадовићу“ општини Пландиште (2 брзинска дисплеја), заттим  о одобравању средстава Дому здравља „1. Октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника у 2021. години, као и Решење о одобравању средстава Центру за социјални рад Пландиште за финансирање одређеног броја радника у 2021. години.

(Према: Општински сајт)