ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ... са 14. седнице СО Ковин

Ковин

Одржана 14. седница Скупштине општине Ковин

МАЊАК У БУЏЕТУ ЗБОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ…

• Разлог за нови, трећи,  ребаланс, пише у обазложењу одлуке, лежи  „у чињеници да је потребно омогућити свим корисницима да реализују планирана средства

На 14. седници Скупштине општине Ковин, одборницИ су, најпре, потврдили мандат Срђану Стојановићу из Баваништа, са листе „Српска напредна странка – Александар Вучић за нашу децу“, а потом су, без веће дискусије, усвојили одлуку о трећем ребалансу општинског буџета у 2021. години, а сходно томе и  нови Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета Општине Ковин за 2021. годину.

Новом одлуком, укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2020. године, утврђени су у износу од 1.493.396.071 динар. Како стоји у образложењу  разлог за доношење одлуке „садржан је  у чињеници да је потребно омогућити свим корисницима да реализују планирана средства“.

Наиме, каже се у образложењу, „урађена је  анализа прилива прихода и примања и извршења расхода и издатака за  десет месеци у односу на  други ребаланс“ и том прилком  је утврђено  „да се примања од продаје земљишта неће остварити у пуном обиму, као и примања од продаје финансијске имовине, те да ће Општина до краја године располагати са 42 милиона мање од планираних“.

У образложењу се, такође, истиче и да су расходи  „на много нижем нивоу извршења за посматрани период“ и да неке од планираних пројеката „није могуће реализовати  до краја године, те се од ових активности и пројеката одустало, док је за неке пројекте утврђено да радови неће бити завршени до краја године“, тако да су „контактирани  сви буџетски корисници ради превазилажења потешкоћа при реализацији планираних активности“ , те је сходно томе  „неопходно предложити још један ребаланс буџета у циљу превазилажења проблема и испуњавања планираних активности“

У складу са последицама трећег ребаланса, дата је сагласност на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021 годину, на четврту измену Програма пословања предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2021. годину,  на посебан Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2021. годину.

Осим тога, донето је и Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП „Ковин гас“ Ковин за 2021. годину, а усвојене су и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин и ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 1. 1. 2021. до 30. 9. 2021. године.

Донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Како се наглашава у образложењу „циљ израде измене Одлуке је спровођење скраћеног поступка измене планског документа у складу са чланом 51б  Закона о планирању и изградњи који прописује да се „ у случају мањих измена и допуна планског документа, примењује скраћени поступак“ који подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида у трајању од најмање 15 дана. Предмет измена и допуна планског документа у скраћеном поступку је само део планског документа који се мења, а не плански документ у целини. Скраћени поступак се примењује и у случајевима када се ради измена и допуна плана ради усклађивања са планом вишег реда, односно када се ради само текстуална измена плана, за потребе изградње инфраструктурних објеката или објеката јавне намене у смислу овог закона, и то у случају када изградња није могућа без промене планског документа којим су планирани ти објекти.“

При крају свог 14 заседања у овом сазиву, одборници су донели и Одлуку о изменама и  допунама Одлуке о утврђивању Програма расподеле и коришћења субвенција за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин због тешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом вируса КОВИД-19.   Новом одлуком се проширује круг предузетника и привредника који могу конкурисати за субвенције, а који до сада, у 2021. години, нису користили ову врсту подршке.

(Фото: Општ. сајт)

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.