ПОЛИТИКА РАЗВОЈА ... енергетска ефикасност, капиталне инвестиције...

Опово

Одржана 10. седница Скупштине општине Опово

ИДЕ СЕ У НОВЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

• Александар Веселинов изабран за новог члана Општинског већа, а уместо будуће пензионерке Раде Максимовић, на функцију секретара Скупштине општине именована Јелена Петровић

Одборници Скупштине општине Опово, на својој  10. седници у овом сазиву,  усвојили су Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Опово за 2020. годину. остварени текући приходи и примања Са пренетим неутрошеним средствима, приходи и примања  буџета Општине Опово у 2020. години износили су 613.891.141 динар, док су укупно расходи и издаци били на нивоу од 515.177.973 динара.

Потом је усвојена и Одлука о јавном задуживању Општине Опово у износу од 49.851.000 динара, уз минимални период отплате кредита од 10 година и период мировања отплате кредита од 12. месеци, уз најповољнију камату у складу са пословном политиком банке. Одлука је донета по претходно  прибављеној сагласности Министарства финансија, а у циљу финансирања капиталних инвестиционих пројеката.

У складу са политиком енергетске ефикасности, одборници Скупштине општине су одобрили нацрт Анекса I Уговора о јавно – приватном партнерству, за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Опово и овластили председника Општине да потпише Анекс I уговора.

Пошто су усвојили и  Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину регресирања трошкова ужине за ученике Основне школе, одборници су прешли на одлучивање  о кадровским решењима.

На предлог Милоша Маркова, председника општине, за новог општинског већника изабран је Александар Веселинов из Баранде, а Горан Миљковић, као представник оснивача, за новог председника Управног одбора Општинске народне библиотеке, а дошло је и до промене на функцији секретара Скупштине општине.

Пошто је Рада Максимовић поднела оставку, а пошто је остварила право на старосну пензију,  функцију секретара Скупштине општине, вољом одборника СО, убудуће ће обављати Јелена Петровић, дипломирана правница из Опова.

Пројекат „Општина Опово – будућност која се огледа у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.