Алибунар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Обавештавамо сва заинтересована правна и физичка лица да се због кратких агророкова, у најкраћем року пријаве на треће јавне позиве расписане од стране председнице Општине Алибунар, 30. 7. 2021. године, и то за:

  1. Вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини, које се користи без правног основа;
  2. Складиштење прољопривредних производа који су скинути са пољопривредног земљиштау државној својини, које се користи без правног основа.

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе Алибунар, као и на сајту Општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 16. 8. 2021. године, до 14. часова.

За све додатне информације, заинтересована лица се могу обратити на следеће телефонске бројеве Општине Алибунар: 013/642-105 и 013/642-102.

Зорана Братић, председница општине