Ковин

Неопходна додатна средства за унапређење енергетске ефикасности

МНОГО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ, И ЗАТО…

• Општинско веће је из буџетске резерве издвојило још 500.000 динара, како би се удовољило захтевима свих грађана који су се пријавили на конкурс

Због великог броја пријава, Општинско веће Општине Ковин усвојило је Одлуку о употреби средстава из текуће буџетске резерве, како би се суфинансирали и реализовали сви пристигли захтеви на конкурс за спровођење мера енергетске ефикасности.

На конкурс, чији је последњи дан био последњи дан септембра, сви заинтересовани грађани могли су да конкуришу за једну од три мере за унапређење енергетске ефикасности у својим домовима, и то за:

• Набавку и уградњу прозора и спољних врата, са пратећим грађевинским радовима,

• Набавку котлова на природни гас и

• За набавку и инсталацију соларних колектора за грејање санитарне потрошне топле воде за власнике породичних кућа.

На конкурс је пристигао велики број пријава и због тога је, Општинско веће донело  Одлуку да из текуће буџетске резерве издвоји још 500.000 динара, како би се обезбедила недостајућа средства за спровођење Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, за све оне грађане  који испуњавају услове предвиђене конкурсом.

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.