Опово

Одлука Општински штаба за ванредне ситуације општине Опово

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И

ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19

1. Издаје се наредба Општинској управи Опово за скраћење радног времена:

  – Угоститељских објеката и других објеката који се баве продајом непрехрамбених производа (ресторани, кафићи, барови, продавнице и остали угоститељски објекти) од 08, 00 до 18,00 часова.

  – Објекти који се обаве продајом прехрамбених производа, радно време најраније од 06,00 до најкасније 18,00 часова.

  – Пекаре најраније од 05,00 до најкасније 19,00 часова.

  – Бензинске станице најраније од 06,00 до најкасније 19,00 часова.

  – Објекти брзе хране најраније од 08,00 до најкасније 18,00 часова.

  2. Издаје се наредба привредним субјектима чији је рад организован у сменама и радно време траје дуже од 20,00 часова, да на меморандуму своје фирме, уз потпис овлашћеног лица привредног субјекта, запосленим радницима достави потврду о радном ангажовању у периоду између 20,00 до 05,00 часова.

  Потврда мора да садржи: име и презиме радника, назив радног места, адреса из личне карте, ЈМБГ и број личне карте. Ова потврда се издаје у складу са са новим мерама Владе Србије о ограничењу кретања.

  Послодавац је дужан да потврду изда и запосленом који ће због доласка и одласка с посла бити у ситуацији да у временском периоду од 20,00 до 05,00 буду ван својих кућа.

  Ова мера ступа на снагу 18. 3. 2020. у 20,00 часова.

   3. Издаје се наредба грађанима општине Опово старијим од 70 година да поштују мере Владе Србије о ограничењу кретања на територији наше општине, а која се односи на потпуну забрану кретања док траје ова мера.

   Ова мера ступа на снагу 18. 3. 2020. године у 10,00 часова.

   4. Издаје се наредба свим грађанима општине Опово, без обзира на године старости, да поштују мере Владе Републике Србије о ограничењу кретања на територији наше општине, и да у времену од 20,00 часова до 05,00 часова ујутру морају бити код куће.

   Ова забрана кретања не односи се на:

– Лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ;

– Лица која су на радном задатку, односно имају радну обавезу.

   Лица која се налазе на радном задатку су: припадници безбедносних служби, ватрогасно-спасилачких служби, здравствени радници, као и чланови Општинског већа за ванредне ситуације општине Опово.

Лица која су посебним решењем председника општине именована за решења о изолацији,

као и друга лица која имају радну обавезу у предвиђеном времену ограничења кретања уз писмену потврду команданта Штаба за ванредне ситуације општине Опово.

  5. Издаје се наредба свим угоститељским објектима да на улазним вратима угоститељског објекта, поред радног времена, истакну обаавештење о површини свог локала у метрима квадратним, и да у складу са мерама Владе Србије ограниче максималан број лица која могу бити присутна у објекту (на 4 м2 – 1 лице)

  6. На основу дописа Министарства државне управе и локлане самоуправе, од дана 18. 3. 2020. године, а у циљу спровођења одлуке о забрани кретања на јавним местима, односно ван станова, просторија и обкјеката за становање у стамбеним зградама изван домаћинстава, у времену од 20,00 до 05,00 часова неопходно је да Кабинету председника општине све институције чији оснивач Општина Опово, 18. 3. 2020. до 18,00 доставе списак лица која имају обавезу обављања послова у временском периоду од 22,00 до 05,00 часова.

  7. Издаје се наредба, а у складу са инструкцијом Министарства државне управе и локалне самоуправе, од дана 18. 3. 2020. године, институцијама чији је оснивач Општина Опово, да у планирању и организацији рада, а у циљу смањења ризика од ширења заразе, спроведу анкету и омогуће угроженим лицима са хроничним обољењима и лицима старијим од 60 година, као и родитељима деце до 12 година, а нарочитпо уколико сами врше родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза, да се изјасне како и на који начин желе да им се установи радна обавеза уз поштовање минимума процеса рада, као и поштовање услова проглашеног ванредног стања.

  Приоритетно, за наведена лица треба омогућити рад од куће, у складу са планом рада који утврђује руководилац организационе јединице, где се у плану утврђују обавезе свих запослених у погледу распореда обављања послова у пословним просторијама, односно послова код куће.

  Препорука је да се план рада припрема на недељном нивоу и прилагођава одлукама Владе Србије и ситуације везане за ширење заразе и потребама радних процеса.

   У потпису ове одлуке је др Зоран Тасић, командант Општинског штаба за ванредне ситуације.