ПАНЧЕВО СЕ ДОБРО ДРЖИ... Миленко Чучковић

Разговор с поводом

Миленко Чучковић, члан Градског већа Панчева, задужен за стамбено-комунална питања и саобраћај

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, НЕ САМО КАО УШТЕДА

• Град Панчево је расписао два позива за јавно-приватна партнерства, први за јавно осветљење, а други за јавни превоз путника у граду
• У плану су и партнерства за изградњу и одржавање путне мреже у граду, као и за измене статуса јавно-комуналних предузећа и пренос неких од њихових делатности приватним партнерима

 

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно-приватно партнерство је дефинисано као дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања и одржавања јавних инфраструктурних објеката, као и пружањa услуга од јавног значаја. Предлоге концесионих аката, које су припремила јавна тела попут локалних самоуправи, усвајају скупштине локалне самоуправе ако се партнерство или концесија тичу објекта или услуге предузећа, чији оснивач је та скупштина, а све то са циљем смањења јавних трошкова, веће транспарентности у области јавних финансија и обезбеђивања одређених услуга.

Градска власт Панчева је јавно-приватно партнерство видело као најбољу могућност, за сада, у четири области. Прва је јавно осветљење у граду, док је друга јавни превоз путника, а ту су и одржавање путне мреже на територији града као и спровођење статусних промена подела уз припајање јавних предузећа у Панчеву и насељеним местима. Са сваком од ових партнерстава се стигло у различите фазе реализације, а најдаље се отишло по питању јавног осветљења где је већ изашао позив за јавно-приватно партнерство.

  • Расписан је јавни позив, којим Град Панчево тражи партнера за јавно-приватно партнерство за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења у граду, применом мера уштеде електричне енергије коришћењем ЛЕД технологије. Овим позивом предвиђена је замена 16.668 светиљки у граду, а приватни партнер ће се обавезати да демонтира постојеће и монтира нове светиљке и носаче светиљки. Избор партнера ће се извршити на основу економски најповољније понуде – објашњава Миленко Чучковић, члан Градског већа Града Панчева, задужен за област стамбено-комуналних делатности и саобраћај.

Управо ових дана на домаћим и страним порталима ће се наћи и позив за јавно-приватно партнерство са елементима концесије за поверавање обављања делатности домаћег саобраћаја на територији Града Панчева и изградње нове аутобуске станице, што ће се реализовати као институционално партнерство које се заснива на оснивачким улозима у новооснованом привредном друштву и подразумева финансирање пројекта од стране концесионара, чиме се буџет Града додатно неће кредитно задуживати. Већник Чучковић сматра да ће се реализацијом овог партнерства смањити трошкови градског буџета за финкционисање АТП-а и, с друге стране, повећати приходи у виду концесионе накнаде. Он додаје да је економска анализа проблема око јавног превоза у граду јавно-приватно партнерство означило као најбоље решење.

АТП – СЛУЧАЈ ЗА СЕБЕ
  – Сви знамо да АТП оптерећују бројни проблеми, од којих су најактуелнији старост возног парка и недостатка возача, али и аутобуса којих је, за неко нормално функционисање јавног превоза путника у граду, у сваком тренутку потребно бар 56, и то исправних, наравно. Пошто Град Панчево, као локална самоуправа, има обавезу да грађанима овог града обезбеди што квалитетнији и поузданији јавни превоз путника на свим градским и међуградским линијама по приступачним ценама те услуге, у концесионом акту су наведени сви услови које потенцијални приватни партнер мора задовољити – објашњава већник Чучковић и додаје да је став градских власти да, ако се не нађе адекватан систем финансирања обнове возног парка и функционисања АТП-а, судбина овог предузећа на тржишту превозника биће у све већем ризику, чији ће резултат бити губитак интересовања потенцијалних партнера за стратешку сарадњу са овим предузећем – напомиње Миленко Чучковић.
    

Чучковић као веома илустративну чињеницу о тренутном стању у градском превознику наводи и то да је последњим ребалансом градског буџета АТП добио још 106 милиона динара од Града за финансирање рада овог предузећа. А концесиони акт од приватног партнера захтева, поред улазне концесионе таксе од 45 милиона динара, још неколико услова, међу којима су најзначајнији да буде формирано заједничко предузеће у којем ће и Град Панчево имати свој удео, да се по потписивању уговора започне са обновом возног парка и то следећом динамиком, прво набавка најмање 10 нових аутобуса, у року од 30 дана и још 50, у року од шест месеци, да сва ова возила морају задовољавати ЕУРО 6 стандарде, а ту је и капитално инвестирање у висини од минимум осам милиона евра. Један од услова овог акта је и обавеза изградње нове аутобуске станице у Панчеву у року од годину  дана од потписивања уговора и наравно, вршење услуга превоза путника у складу са унапред дефинисаним квалитетом о чему ће новоформирано предузеће Скупштини града једном годишње подносити извештај. Обавезе Града по овом акту су, између осталих, да пружи помоћ приватном партнеру у изради пројекта аутобуске станице, набавци дозвола и потребне документације, али и да разматра предлоге нових цена услуга, ако постоје услови за то.

На последње одржаној, јулској седници Скупштине града Панчева, између осталих је  донета и одлука о покретању иницијативе за спровођење статусне промене подела уз припајање јавно-комуналних предузећа на територији Града Панчева. Ових дана је из Комисије републичке Владе за јавно-приватна партнерства стигло мишљење да се у овом случају може реализовати овакво партнерство. Иначе, Комисија даје своје мишљење за сваки пројекат партнерстава, чиме се стварају услови за његову даљу реализацију. Поменутом иницијативом градска власт жели да коначно обезбеди услове да градска предузећа преузму права и обавезе јавно-комуналних предузећа у панчевачким насељеним местима.

  • Овом иницијативом, статусним променама су обухваћени ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Хигијена“ и ЈКП „Зеленило“, од градских предузећа, као и сва сеоска комунална предузећа. Променом статуса ових предузећа  доћи ће до њихове реорганизације, преноса имовине и обавеза са предузећа са територије насељених места на „Водовод“, „Хигијену“ и „Зеленило“, а која се тичу производње и дистрибуције воде, сакупљања и одлагања смећа и одржавања јавних зелених површина, пијаца и гробаља. Тиме се отвара и могућност да се за обављање неких од тих делатности ангажују приватна привредна друштва у оквиру јавно-приватних партнерстава – каже наш саговорник, објашњавајући да је идеја да се квалитет свих ових услуга у панчевачким селима подигне на неки квалитетнији ниво. По његовим речима, једино се у Банатском Новом Селу,  које још није добило пијаћу воду из градске мреже, баш из тог разлога неће моћи реализовати та услуга „Водовода“, већ ће то бити обављено када се ово село споји на мрежу.

Чучковић напомиње да овим променама ниједан запослени радник сеоских предузећа неће остати без посла, већ да ће бити распоређени у неко од ова три предузећа, зависно од тога на којим комуналним пословима су радили. Поред овог, у процесу израде је и предлог за јавно-приватно партнерство у области финансирања, изградње и одржавања мреже путева на територији Града Панчева, где градске власти рачунају на смањење трошкова, али и на одређене приходе.

И. Владан