САМО ДА ПРОЂЕ... Миленко Чучковић

Панчево

Мере Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева

И ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И…

• Током прошле године, реализацијом мера Локалног акционог плана за запошљавање, око 120 лица је добило посао кроз покретање свог бизниса, запошљавање или стручну праксу
• За ове мере Град је издвојио преко 14 милиона динара, а за ову годину се очекује да та средства  буду већа од 20 милиона динара  – каже Миленко Чучковић, члан Градског већа

Град Панчево, као локална самоуправа одговорна према својим грађанима, већ годинама из градске касе издваја значајна средства за реализацију мера Локалног акционог плана за  запошљавање што за Град, који је почетком ове године, према званичним подацима Националне службе за запошљавање, имао преко 6300 незапослених лица, представља можда само један, али свакако важан корак ка смањењу незапослености. Локални акциони план за запошљавање Града Панчева представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања и њиме су утврђени приоритети, као и мере за унапређење запослености односно смањење незапослености на територији Града Панчева.

Кад је реч о бројкама, Град Панчево је за прошлу, 2020. годину за ове намене издвојио укупно 14.476.688 динара, који су утрошени за следеће мере: стручну праксу, јавне радове, студентску летњу праксу, унапређење конкурентности средњих школа кроз побољшање услова рада, подршка почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање), додела субвенција за почетнике у бизнису – самозапошљавање, као и за мере смањења сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са немачком хуманитарном организацијом “Хелп” – радна пракса за младе. Реализацијом ових програма током 2020. године, око 120 лица је добило посао или је било упућено на праксу. Иако су планирана и два сајма запошљавања за 2020. годину, један, који се традиционално одржава током априла, и други, намељен лицима са инвалидитетом, али због пандемије они  нису одржани.

Како нам је рекао члан Градског већа града Панчева, задужен за рад, запошљавање и социјална питања, Миленко Чучковић, циљ ових мера није само смањење незапослености, већ она представљају и начин да се помогне социјално најугроженијим категоријама становништва. Тако је мерама самозапошљавања односно мерама доделе субвенција почетницима у бизнису, за које је прошле године издвојено 5.875.000 динара, субвенционисано 16 нових предузетника (девет жена и шест мушкараца) од којих је једно инвалидно лице, једно лице које је жртва породичног насиља, двоје из категорије избеглих и расељених, троје дугорочно незапослених и два лица млађих од 30 година. Везано за њих је и програм подршке почетницима која подразумева пружање правно-финансијског саветовања у пословању, за које сврхе  је Град Панчево издвојио још 2.105.688 динара.

За програме јавних радова који су намењени теже запошљивим категоријама становништва за прошлу годину утрошено је 2.821.898 динара и то за тромесечно ангажовање 24 лица из ове категорије, а код 16 послодаваца из јавног и приватног сектора и то 10 жена и 14 мушкараца од којих је било два инвалида, једно лице ромске националности, троје лица млађих од 30, шесторо старијих од 50 година као и петоро дугорочно незапослених и седам неквалификованих лица..

БРОЈКЕ
  Према пдацима Националне службе за запошљавање, на крају прошле године, на дан 31.12.2020. године, у Панчеву је било 6331 незапослених лица, од чега је 3818 жена, 209 лица са инвалидитетом, од којих је 91 женског пола, 1145 су лица млађа од 30 година, дугорочно незапослених је 3877 лица, технолошких вишкова је 614, од којих је 270 њих старије од 55 година, као и 128 Рома. Што се тиче образовне структуре, 568 лица је са високом школском спремом, 370 са вишом, док је 3322 лица са средњом спремом и 2070 лица са основном школом.
  Када је реч о дефицитарним занимањима, по подацима НСЗ-а, поред занимања из области информационих технологија, највише се траже и армирачи, тесари, изолатери, бравари, заваривачи, оператери ЦНЦ машина, лекари специјалисти, фармацеути, професори немачког језика, хемије, физике и биологије, као и возачи аутобуса и шивачи.

Кроз програм летње студентске праксе током 2020. године, 29 студената је добило прилику да буду упућени на  једномесечну праксу код 19 послодаваца из приватног и јавног сектора за шта је Град обезбедио 611.000 динара. Поред тога, за програм стручне праксе издвојено је још 2.555.000 динара, кроз који је ангажовано осам лица (седам жена и један мушкарац) код три послодавца из јавног и приватног сектора и то у трајању од 12 месеци.

За два пројекта из програма унапређења конкурентности средњих школа са територије града Панчева путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе током прошле године, Град Панчево је обезбедио пола милиона динара којим је. Тако је Економско-трговинска школа “Паја Маргановић” добила средства у висини од 248.662 динара за опремање кабинета за куваре, конобаре и посластичаре савременом опремом, док је Машинска Школа “Панчево” за набавку рачунара, како би ученици могли наставу да прате на квалитетнији и занимљивији начин и тако развијају професионална знања и вештине уз примену најновијих технологија, добила 251.338 динара.

Током прошле године реализован је и програм смањења сиромаштва кроз могућност запошљавања, који је Град Панчево спровео у сарадњи са хуманитарном организацијом “Хелп”. Кроз овај програм, за који је Град обезбедио 90.000 динара, троје лица је било упућено на радну праксу.

Када је реч о овој години, Град Панчево је за мере Локалног акционог плана за запошљавање у буџету за 2021. годину обезбедио 12.376.688 динара, али како каже већник Чучковић, може се очекивати да ће се током године ова средства неким ребалансом буџета увећати. Ова средства су намењена за све мере које су биле реализоване и прошле године, укључујући ту и организацију сајмова запошљавања, који су се показали као веома важни пошто се на њима, како он каже, јавља велики број послодаваца који нуде пар стотина нових радних места. Ипак, њихова реализација зависи највише од пандемије и прописаних епидемилошких мера.

  • Са немачком организацијом “Хелп” имамо вишегодишњу успешну сарадњу, претпрошле године смо поделили велики број грантова за самозапошљавање, а прошле смо организовали радну праксу. Због пандемије, ова организација још увек чека средства од СИДЕ, шведске развојне агенције, у висини од осам милиона динара на које би Град додао још два милиона за програме самозапошљавања па би тако имали преко 20 милиона динара намењених за реализацију мера Локалног акционог плана – каже Чучковић и додаје да Град има у виду и сарадњу са НИС-ом по питању програма “Прва шанса” али и да још увек нема информација када ће се то реализовати. Већник Чучковић каже да се расписивање конкурса за ове мере Локалног акционог плана за запошљавање могу очекивати током априла.

И. Владан