УЛИЦА ПО УЛИЦА... Maja Витман на месту скорашњих радова

Панчево

Крећу радови на реконструкцији дела Улице Михајла Обреновића

ПОЧЕТАК 3. АПРИЛА, ЗАВРШЕТАК 3. ЈУЛА

У првој фази изводиће се радови на делу Улице Михаила Обреновића, од Улице Милке Марковић до Улице Петра Кочића, онда до Улице Радоја Домановића, и у трећој фази, до Граничарске улице – каже Маја Витман, градска менаџерка

Градска менаџерка Маја Витман најавила је почетак радова на реконструкцији дела Улице Михајла Обреновића, од Улице Милке Марковић до Граничарске улице.

Радови ће почети у понедељак, 3. априла, а рок за њихов завршетак је 3. јул 2023. године.

Изградиће се нови коловоз ширине 6 метара за двосмерни саобраћај са свим колским прикључцима за објекте у улици, као и нове пешачке стазе ширине 1,6 до 2 метра са обе стране улице. Извешће се и радови на реконструкцији водоводне мреже, фекалне канализације, као и њихових прикључака, затим радови на реконструкцији јавног осветљења, при чему ће се поставити савремене светиљке са „ЛЕД“ технологијом, а извршиће се и озелењавање слободних површина садњом стабала, украсног шибља и травњака“ – каже Маја Витман, напомињући да ће се током извођења радова максимално водити рачуна да грађани имају адекватан прилаз својим стамбеним објектима.

У првој фази изводиће се радови на делу Улице Михаила Обреновића, од Улице Милке Марковић до Улице Петра Кочића. Потом следи друга фаза радова у Улици Михаила Обреновића, од Улице Петра Кочића до Улице Радоја Домановића, где ће се, такође, изводити хидротехнички радови и радови на тротоарима. Последња трећа фаза радова подразумева хидротехничке радове и радове на тротаоарима у Улици Михаила Обреновића, од Улице Радоја Домановића до Граничарске улице. Након завршетка хидротехничких радова и радова на тротоарима у Улици Михаила Обреновића наставиће се са извођењем радова на саобраћајници (коловозној конструкцији и завршним слојевима коловоза), јавном осветљењу и завршним слојевима тротоара, по фазама како су се изводили претходни хидротехнички радови“ – напомиње Маја Витман, додајући да грађани који планирају изградњу кућних прикључака за објекте у Улици Михаила Обреновића, све те радове треба да заврше пре почетка извођења радова на реконструкцији улице, јер је Одлуком о општинским путевима и улицама на територији града Панчева. чл. 19. дефинисано да након завршетка реконструкције улице, две године нису дозвољени радови на раскопавању улице ради прикључења на комуналну инфраструктуру.