Алибунар

Конкурси за реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2021. годину

Обавештавамо заинтересована регистрована пољоприврена газдинства са територије општине Алибунар да је Општина Алибунар 1. октобра 2021. године расписала конкурсе ради реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2021. годину, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије дало сагласност.

Расписани су следећи конкурси:

-Конкурс за подстицаје у виду регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) – конкурс је отворен до 05.11.2021. године;

-Конкурс за подстицаје у виду кредитне подршке – финансирање односно суфинансирање камате за пољопривредне кредите – конкурс је отворен до 19.11.2021. године;

– Конкурс за подстицаје за набавку опреме за пчеларство – конкурс је отворен до 05.11.2021. године;

– Конкурс за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња– конкурс је отворен до 05.11.2021. године;

– Конкурс за подстицаје за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца и коза – конкурс је отворен до 05.11.2021. године.

За детаљније информације о наведеним конкурсима, заинтересовани се могу обратити Групи за пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Алибунар доласком у канцеларију број 36 Општинске управе општине Алибунар, ул. Трг слободе бр.4, свакодневно у периоду од 07,00 до 15,00 часова или позивом на телефон број 013/642-102.

Конкурси са пријавним формуларом објављени су на сајту Општине Алибунар на следећојлокацији: https://alibunar.org.rs/next/rs/lokalna-samouprava/oglasi-i-konkursi/6832-n-urs-z-p-ds-ic-z-r-zv-p-lj-privr-d