Град Панчево

Јавни позив за су/финансирање пројеката из области пољопривреде и руралног развоја

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 3. АВГУСТ

Град Панчево отворио је јавни позив за су/финансирање пројеката-прпграма из области пољопривреде и руралног развооја за 2022. годину.

Владислава Максимовић, чланица Градског већа града Панчева задужена за пољопривреду, село и рурални развој, позвала је грађане и удружења грађана да се пријаве са предлозима својих пројеката.

Пројекти-програми од јавног интереса за локалну заједницу из области пољоривреде и руралног развоја реализују се кроз Мере прописане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, за шта је град Панчево обезбедио средства у износу од 4.000.000 динара. Предмет овог Јавног позива је успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, а циљ је економски и социјално јако рурално становништво кроз одрживи развој пољопривреде, диверзификацију економских активности и унапређење социјалног развоја у руралним срединама“, каже Владислава Максимовић.

Максималан износ су/финансирања по пројекту-програму је 250.000 динара.

Рок за подношење пријаве за Јавни позив је десет дана од дана објављивања, 25. јула, односно до 3. августа до 15 часова путем поште или писарнице Градске управе.

Обавезна докуметација коју је потребно доставити је попуњен Образац за писање пројеката-програма, попуњен образац буџета, фотокопија/електронски извод личне карте лица овлашћеног за заступање и попуњена изјава за сагласност коришћења датих података. Комплетан списак потребне документације објављен је на сајту града Панчева. На јавни позив могу да учествују удружења грађана која су регистрована на територији града, да су поднели годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта-програма од стране града Панчева и да нису поднела предлог пројекта, односно, да им није одобрен такав пројекат од неког другог фонда”, образложила је Владислава Максимовић.

За све додатне информације и обавештења можете се јавити Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града Панчева, 3. спрат, канцеларија 312 или на телефон: 013/308-945 или путем електронске поште minja.knezevic@panceo.rs, контакт особа – Миња Кнежевић.

Прошле године на овај конкурс пријавила су се 34 удружења.

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево