ЛОКАЛНА САМОУПРАВА... значајна енергетска подршка домаћинствима

Ковачица

Јавни позив домаћинствима за спровођење мера енергетске санације

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ ЗА СОПСТВЕНЕ СВРХЕ

Предмет финансирања, у износу од милион динара, обухвата набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије, али само за сопствене потребе

На основу Одлуке Општинског већа општине Ковачица о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације, уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене сврхе, Општина Ковачица је расписала Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ковачица за 2022. годину.

У Јавном позиву се наводи да Предмет финансирања обухвата следеће: 1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива; Укупно средства које Oпштина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе 1.000.000 динара.“

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Ковачица.

Конкурс је отворен закључно са даном 24. 11. 2022. године.

Пројекат „Општина Ковачица данас – оно што остаје и сутра суфинансира Општина Ковачица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.