Вршац

Одржана обука за будуће експерте за комасацију

ИЗНЕНАЂЕЊА НЕ СМЕ БИТИ

• Најпре, обука за експерте, који ће потом обучавати одборе у поступку комасације

Протекла три дана у Вршцу је одржана обука за будуће експерте за комасацију, који ће обучавати одборе учесника у комасацији, којој су присуствовали поред представника града Вршца, и представници града Панчева и општина Пландиште и Бела Црква, као и обука за саме одборе учесника комасације из Влајковца, Уљме и Избишта.

Учесници обуке упознали су се са административним поступком комасације земљишта, посебно са улогом коју морају испунити одбори учесника и улогом комисије за комасацију, као и градских и општинских управа у управном поступку. Учесницима је омогућено да испуне своју специфичну улогу у пројекту комасације. Они су упознати са сложеношћу поступка планирања као таквог и осетљивог у погледу релевантности новина које су уведене у конкретне пројекте комасације у Србији.

Они би требало да буду у стању да на време испитају релевантне информације од извршних институција и самих актера као и да препознају могуће слабости у процесу комасације и како на адекватан начин третирати (не)очекиване проблеме.