Економија

Инвестициони пројекти у Рафинерији нафте  Панчево

У РАНГУ СА ЕВРОПСКИМ РАФИНЕРИЈАМА

• Само у току прошле године, паралелно са великим пројектом „Дубока прерада“, НИС је у панчевачкој рафинерији реализовао 20 инвестиционих пројеката, док је успешно завршено и више од 50 пројеката инвестиционог одржавања

„НИС послује на веома конкурентном тржишту југоисточне Европе, тако да је стална модернизација прерађивачких постројења наш приоритет“, истакао је Владимир Гагић, директор Блока Прерада у НИС-у, у недавно објављеном интервјуу за енергетски портал „Балканмагазин“.

Осврћући се на досадашња улагања у модернизацију и развој рафинеријских постројења, Гагић је навео су унапређење капацитета, ефикасности рада панчевачке рафинерије, као и технолошки развој омогућили  да се Рафинерија нафте Панчеву данас налази у равни са европским рафинеријима. Истовремено, завршетак постројења„Дубока прерада“, кључног пројекта друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву, вредног 300 милиона евра, по економским, технолошким и еколошким параметрима донеће многобројне бенефите, који ће омогућити да домаћа рафинерија буде испред многих у Европи.

„Постројење треба да стартује ове године што ће Рафинерију нафте у Панчеву сврстати међу водеће европске рафинерије по показатељу дубине прераде од 99,2 одсто, а уједно ће донети и бројне пословне и еколошке бенефите“, истакао је први човек панчевачке рафинерије.

Гагић је навео да изградња комплекса „Дубока прерада“  која је започета 2017. године, представља својеврстан градитељски подухват, јер је само градилиште комплекса организовано на простору који по површни одговара величини два фудбалска терена, док је дневно на терену у просеку ангажовано око 1.100 радника. Током изградње комплекса предност је дата домаћим извођачима, који су чинили између 70 и 80 одсто укупног броја ангажованих радника, а значај пројекта се огледа и у привлачењу нове радне снаге  – на раду постројењу већ је запослено 60 нових стручњака.

„Након завршетка „Дубоке прераде“ у Рафинерији нафте Панчево производиће се веће количине најквалитетнијих горива, пре свега дизела, и отпочеће домаћа производња кокса, који се сада увози у Србију. Истовремено ће престати производња мазута са високим садржајем сумпора, што ће допринети не само да Србија испуни међународне обавезе у овом сектоу већ и да се побољша еколошка ситуација у земљи“, истакао је Гагић.

Само током прошле године, поред пројекта „Дубока прерада“, НИС је у панчевачкој рафинерији реализовао 20 инвестиционих пројеката, док је успешно завршено и више од 50 пројеката инвестиционог одржавања.

Такође, НИС је крајем прошле године потписао Уговор за модернизацију постројења каталитичког крекинга (ФЦЦ) у Рафинерији нафте Панчево са међународном компанијом Lummus  Теchnоlоgy, вредног око 80 милиона долара, а реализација овог пројекта додатно ће повећати вредност корпе рафинеријских производа.

Када је реч о даљим улагањима у панчевачку Рафинерију, Гагић истиче да НИС прати европске трендове као и да је у плану читав низ пројеката који ће унапредити рад рафинерије у дужем периоду:

„Радимо, пре свега, на пројектима унапређења енергетске ефикасности, који се брзо исплате и који дугорочно доносе врло позитивне ефекте на пословање. У току је и читав низ пројеката дигиталне трансформације, који ће унапредити ефикасност нашег пословања, обуку запослених и  који ће повећати нашу безбедност“, истакао је Гагић, наводећи да ће, као и до сада, кључни елемент свих нових пројеката у панчевачкој рафинерији  бити заштита животне средине и пословање у складу са најбољим светским праксама у области екологије.