Вршац

Акценти са 45. седнице Скупштине града Вршца

РЕШАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

• Усвојен је и Локални акциони план запошљавања за 2020. годину

У Великој сали Градске куће одржана је 45. по реду седница Скупштине Града Вршца, на којој се гласало о 13 тачака дневног реда.

Између осталих донета је Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода. Своје образложење на поменуту Одлуку дао је Јован Кнежевић, вршилац дужности директора ЈКП „Други октобар“. До сада се велики значај придавао на одвођење и пречишћавање отпадних вода, а сада је циљ решавање атмосферских вода, за шта су буџетом већ предвиђена средства.

Затим је разматрано доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац у капитал Центра „Миленијум“ АД Вршац по основу дуга од 59 милиона динара. Након законског тумачења ове одлуке од стране в. д. директора ЈКП „Други октобар“ усвојена је и ова одлука.

Усвојен је и Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2020. годину. Своје излагање на ту тему имао је Милош Васић, члан Градског већа задужен за ресор заштите животне средине.

Донета је Одлука о усвајању измене Плана детаљне регулације Централне зоне Вршца за Трг Зелена пијаца. Разматран је и усвојен Локални акциони план запошљавања Града Вршца за 2020. годину. Образложење на последњу тачку 45. по реду седнице Скупштине Града Вршца имао је Мирослав Ступар, члан Градског већа задужен за ресор привреде.

Пројекат „Град Вршац – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира Град Вршац.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

(Према: Градски сајт)