Ванредно стање

Саопштење Националне службе за запошљавање

ДО ДАЉЕГ БЕЗ НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА СТРАНКАМА

Неће се вршити пријављивање на евиденцију незапослених лица, нити ће се евидентирати обавезно лично јављање тражиоца запослења

  На основу мера утврђених Oдлуком о увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. године обавештавамо Вас да се почев од 17.3.2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање обуставља непосредан рад са странкама.

  Неће се вршити пријављивање на евиденцију незапослених лица, нити ће се евидентирати обавезно лично јављање тражиоца запослења.

  Молимо све послодавце који подносе захтев за издавање / продужење радне дозволе да га упуте електронским путем на мејл адресе филијала, у складу са обавештењем које се налази на веб сајту Националне службе за запошљавање у одељку „документи / дозволе за рад“.

  Такође молимо све клијенте да користе алтернативне облике комуникације – телефон, мејл и друго.

  Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне информације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ www.nsz.gov.rs и на улазним вратима сваке филијале.

  О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност.