Вршац

Апел Одељења за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација

НЕОПХОДНО ПОШТОВАЊЕ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКИХ МЕРА

• Пооштравају се мере надзора примењивања противепидемијских мера

Одељење за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација Градске управе Града Вршца обавештава суграђане да ће у наредном периоду, у складу са препорукама Јужнобанатског управног округа и Координационе комисије, пооштрити мере надзора примењивања противепидемиолошких мера.

Комунална инспекција је све време трајања пандемије коронавируса била на терену и примењивала, углавном контроле које су имале саветодавни карактер.С обзиром да наведене контроле нису дале пун ефекат,инспекција ће у наредном периоду , у недостатку комуналне милиције, радити, односно вршити контроле и ван свог редовног радног времена  и викендом. У акцију спровођења наведених мера укључена је и саобраћајна инспекција која ће контролисати јавни превоз.

Поред јавног превоза контроле ће бити усмерене према угоститељским и малопродајним објектима, тржним центрима и објектима спорта.

Напомињемо да се у члану 85а   Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“ бр.15/2016,68/2020 и136/2020) наводи да је прописана казна

-5.000 динара за физичко лице ако се не придржава мера личне заштите,

-150.000 динара за предузетника, ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера

-300.000 динара за правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера