ИЗМЕНЕ И КАРОВСКЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ДА БИ СЕ... уклонили поремећаји у пословању ЈП „Младост“

Опово

Акценти са 7. седнице Скупштине општине Опово

ИГОР ВУЈИЋ НА ЧЕЛУ ЈП „МЛАДОСТ“

• Поред досадашњег директора ЈП „Младост“Драгана Живковића, мандати су престали и председнику Надзорног одбора Горану Фоглу и чланици Надзорног одбора Анкици Јожики

Седма  седница Скупштине општине Опово почела је кадровским променама.  Одборници су, најпре, констатовали оставку члана Општинског већа Игора Вујића, а затим усвојили и предлоге решења о престанку мандата директора ЈП „Младост“ Опово Драгана Живковића, председника Наџорног одбора ЈП „Младост“ Горана Фогла и члана Надзорног одбора ЈП „Младост“ Анкице Јожике. Такође, усвојен предлог решења о престанку мандата Горана Фогла на функцију заменика председника Изборне комисије у сталном саставу.

За новог председника Надзорног одбора ЈП „Младост“ именован је Славко Манчев, а за члана Небојша Ковачевић. До расписивања конкурса и избора, нови вршилац дужности директора комуналног предузећа биће Игор Вујић из Опова.

На предлог председника Скупштине, за заменика секретара Скупштине општине Опово постављена је Јелена Петровић.

Последња тачка дневног реда је била разматрање информације Надзорног одбора ЈП „Младост“ Опово о поремећајима у пословању јавног предузећа, са предлогом Закључка Општинског већа о мерама за отклањање последица поремећаја у пословању.

Општинско веће је наложило ЈП „Младост“ да се изврше измене и допуне програма пословања и финансијског плана за 2021. годину и донесе посебан програм који ће да садржи намену и динамику коришћења средстава која ће бити опредељена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Опово.