ОПОВО... више пара буџетским корисницима

Опово

Акценти са 29. седнице Скупштине општине Опово

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА, А ЗБОГ…

• Више пара Библиотеци, Основној школи, Предшколској установи, месним заједницама…

Најважнија тачка дневног реда 29. заседања одборника Скупштине општине Опово била је усвајање ребаланса општинског буџета за 2019. годину.

Трећи ребалансом буџета, усклађивање прихода, примања, расхода и издатака буџета, извршено је  на нивоу који је за 200.335.000 динара мањи од буџета који је планиран другим ребалансом.

Умањење се уследило због планираног наменског трансфера средстава за изградњу пута Опово – Дебељача, а с обзиром на чињеницу да цео пројекат неће бити реализован до краја текуће године. Сем тога, усклађивање је извршено и у складу са остварењима буџета у првих девет месеци 2019. године, с тим да пренета средства остају на раније предвиђеном нивоу.

С друге стране, повећана је текућа буџетска резерва, и то за 1.856.000 динара, тако да у укупном износу од 10.791.000 динара остаје у оквирима предвиђеним законом.

На расходној страни  извршено је усклађивање. како по намени и врсти трошкова, тако и и у вези са изворима финансирања.

Што се тиче буџетских корисника, планирано је повећање средстава месним заједницама у износу од 613.000 динара, Општинској народној библиотеци, у износу од 1.750.000 динара, Предшколској установи „Бамби“, у износу од 545.000 динара, Основној школи „Доситеј Обрадовић“, у износу од 449.000 динара, као и још неким установама.

Сем ребаланса буџета, одборници су усвојили и још неке одлуке. Поменућемо Одлуку о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини, Одлуку о месним заједницама, којом се конкретизује статус, број чланова савета и њихова права и дужности, сарадња међу месним заједницама, финансирање, као и друга питања од значаја за рад месних заједница, којих, иначе, у општини Опово има четири.

Одборници су усвојили и Одлуку о утврђивању цене квадратног метра непокретности, а самим  тим и утврђивање пореза на имовину у 2020. години, а на основу у којој се од четири зоне налазе објекти за опорезивање.

И. Б.

Пројекат „Општина Опово некад и сад – оно што се не заборавља“ суфинансира Општина Опово.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.